Liitto

Esihenkilökoulutus houkuttelisi kolmekymppisen Orna Ben Lulun liittoon

Journalistiliiton jäsenmäärä on laskenut noin kymmenen prosenttia kymmenen viime vuoden aikana. Erityisen paljon on laskenut 30 – 39-vuotiaiden jäsenten määrä.

Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén selittää ilmiötä alalla olevien 30 – 39-vuotiaiden määrän vähenemisellä. Syynä ovat alanvaihdot sekä vuoden 2008 finanssikriisi, joka vähensi alan työpaikkoja.

”Lisäksi kolmekymppiset eivät ylipäätään ole aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa, mitä on selitetty esimerkiksi ruuhkavuosilla”, Huldén sanoo.

Kolmekymppisiä on hankala saada liittymään jäseniksi tai pysymään jäseninä. Liiton markkinoiminen etenkin työsuhteisille on haastavaa.

”Opiskelijoita on helppo rekrytoida jäseniksi, mutta heitä on valmistumisen jälkeen hankala tavoittaa. Meidän pitää osata olla tarpeeksi houkuttelevia ja näyttää, että Journalistiliittoon kannattaa kuulua”, Huldén sanoo.


RARE Median päätoimittajan Orna Ben Lulun, 30, voisivat houkutella Journalistiliiton jäseneksi esimerkiksi nuorille esihenkilöille suunnattu koulutus ja vertaistuki. Tähän mennessä jäsenyys ei ole tuntunut ajankohtaiselta.

Opiskeluaikoina Turussa ja Tampereella Ben Lulun ystävät liittyivät jäseniksi liiton opiskelijayhteistyön kautta. Ben Lulun käsityksen mukaan monen kannustin oli pressikortti.

”Itseltäni ei ole koskaan kysytty pressikorttia. Kymmenvuotiselta uralta tulee mieleen yksi kerta, jolloin olisin saattanut kaivata liiton lakipalveluita”, hän sanoo.

Ben Lulu työskenteli nuorempana pitkään freelancevalokuvaajana, jolloin kuluja kertyi muun muassa kaluston ylläpitämisestä. Nykyisin kulut juoksevat yrittäjänä. Liiton jäsenyyteen kuluisi lisää rahaa.

”Ei ole mitään ideologista syytä olla liittymättä”, Ben Lulu sanoo.

Journalistiliiton opiskelijalähettilään Laur Forsénin mukaan yksi keino sitouttaa nuoria jäseniä on ollut opiskelijajäsenyyden muuttaminen maksulliseksi heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Aiemmin ensimmäinen vuosi oli maksuton. Moni liittyi jäseneksi mutta jätti maksut ilmaisvuoden jälkeen maksamatta, jolloin jäsenyys raukesi.

”Liitto tavoittaa ainejärjestötoiminnan kautta arviolta 90 prosenttia opiskelijatoiminnassa mukana olevien journalismikorkeakoulujen opiskelijoista”, Forsén kertoo.

Orna Ben Lulu ei opiskeluaikoinaan liittynyt. Nyt hän voisi liittyä, jos saisi sitä kautta mahdollisuuden vaikuttaa alan kehitykseen.

”Jokaisen media-alan työntekijän olisi hyvä saada työnohjausta. Moni ikäiseni kärsii uupumuksesta, kenties siinä olisi liitolle uudenlaisten palveluiden paikka. Myös markkinointia tarvitaan lisää, erityisesti muille media-alan työntekijöille kuin toimittajille”, Ben Lulu sanoo.