Journalisten

Finlandssvenska mediehus välkomnar Medieförbundets tuffa klimatmål

År 2030 ska Medieförbundet med sina 650 medlemmar vara koldioxidneutrala.

Målet är mer ambitiöst än regeringens – Finland ska enligt Sanna Marins regeringsprogram vara koldioxidneutralt år 2035. Enligt förbundets plan ska direkta utsläpp dras ner helt och hållet och indirekta utsläpp ska minskas med 30 procent. Lejonparten av utsläppen är just indirekta och består främst av inköpta tjänster och material.

Både KSF Media och HSS Media är medlemmar i Medieförbundet, och är därmed bundna till målet.

KSF Medias vd Anna Hellerstedt ställer sig positiv till riktlinjerna.

”Om man ser till mediehusen finns de riktigt stora klimatavtrycken i processen kring tryck samt distributionen av de tryckta tidningarna. Med en gemensam målsättning kan vi säkert komma bättre framåt och sätta press på leverantörerna”, skriver hon via e-post.

Också HSS Medias vd och redaktionella chef Niklas Nyberg välkomnar klimatmålen och tycker att det är viktigt att alla mediehus förbinder sig till dem. HSS har ingen uttalad klimatstrategi men företaget försöker fatta klimatpositiva beslut när det kommer till både resor och tryckprocessen.

”Inom loppet av några år tror jag att vår bilpark består av bilar som inte drivs med fossila bränslen och för varje nytt avtal som skrivs med våra tjänsteleverantörer blir klimatfrågan allt viktigare”, skriver Nyberg.

Varken HSS Media eller KSF Media klimatkompenserar. KSF Media har med hjälp av personalen tagit fram en lista på idéer för att minska på sitt klimatavtryck.

”Där har vi bland annat satt sopsortering på plats, ändrat våra egna elavtal till gröna och bytt till hybridbil för redaktionen”, enligt Hellerstedt.

Hon tycker att det är viktigt att mediebranschen i Finland agerar nu istället för att vänta på att andra ska lösa problemen.

Tycker du att målet känns realistiskt?

”Man hinner göra mycket på åtta år. Det är bättre att ha ett mål och börja agera och komma en god bit på vägen.”


Tidningarna Nya Åland och Ålandstidningen hör inte till Nyhetsmediernas förbund. Däremot har man valt att satsa på att sänka koldioxidutsläppen av andra orsaker.

”Det är bra för affärerna. Vi har precis installerat solpaneler på redaktionen och vi klimatkompenserar all energi”, berättar Ålandstidningens vd och chefredaktör Daniel Dahlén.

Enligt Dahlén har man inget år som mål för åtgärderna, men tidningen vill vara med på tåget.

”Det gäller också ur rekryteringsperspektiv, många yngre vi är i kontakt med ser det som viktigt för arbetsplatsen man vill jobba på. Jag har till och med varit med om att folk frågat om miljöpolicyn före de frågat om lönen.”

Nya Åland har å sin sida inte råd att klimatkompensera, enligt vd:n Patrik Ekblom. Däremot använder man samma tryckeri som Ålandstidningen, där pappret till 50 procent är återvunnet och elen både grön och klimatkompenserad.

”Det handlar också om att allt fler läser digitalt vilket innebär en mindre distribution. Vi samarbetar också med Kommunernas socialtjänst, vars klienter en gång i veckan hämtar vårt kontorspapper som görs till isoleringsmaterial. Vi har även förbundit oss att aldrig ha flaskvatten eller vattenbehållare, utan kranvatten”, säger Anna Björkroos, chefredaktör och ansvarig utgivare på Nya Åland.


Rundradion ”främjar målen för ett koldioxidneutralt Finland år 2035”, enligt sin rapport Ansvar för miljö. Yle har även delmål som uppdateras vartannat år. Andelen koldioxidfri energi ska till exempel vara 50 procent av den totala förbrukningen i slutet av 2022.

”Det ser ut som att vi kan nå det”, säger Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs.

Rapporten tar också upp att antalet flygresor har rasat. Från att Yles medarbetare år 2019 flög 11 miljoner kilometer reste man år 2020 115 000 kilometer, men detta beror främst på coronapandemin.

Hur ska ni undvika att återgå till de höga siffrorna?

”Vi strävar efter att det förändrade beteendet ska fortsätta, men inte i samma utsträckning. Under coronan har vi lärt oss att man kan ha möten på ett annat sätt och vi har skurit i resebudgeten. Det gäller möten och konferenser. Reportageresor är undantag, dem kan man inte göra på distans”, säger Törn-Mangs.

Mediefältets utsläpp

Enligt Medieförbundet står mediefältet i Finland för cirka en procent av landets totala koldioxidutsläpp (2019).

Av utsläpp 93 procent av indirekta utsläpp: tryckprocess, tidningsutdelning, logistiktjänster, it-tjänster och internetservrar.