Peter Östman välkommen åter på HSS Medias debattsidor

Det drar ihop sig till kommunalval, vilket också syns på tidningarnas debattsidor. Tonen i sociala medier speglar av sig i inläggen, men det hör ändå till ovanligheterna att politiker från olika partier stjäl innehåll i debattinlägg av varandra.

Så gick det ändå när Peter Östman, riksdagsledamot för KD, svarade på en insändare i Österbottens Tidning 26 februari. För att styrka sina argument om företagsbeskattning använde han, utan att ange källa, delar av en insändare som publicerats i HBL 2019, signerad riksdagskollegan Anders Adlercreutz (SFP). Plagiatet upptäcktes av Andreas Elfving, politisk sekreterare på SFP, som satte ut det på Facebook.

”Jag har gjort fel här och jag skäms lite för det”, medgav Östman när ÖT gjorde en nyhetsartikel om diskussionen som blossat upp på Facebook.

”För mig är det här ingen stor sak. Det är nog helt glömt i morgon”, svarade Adlercreutz.

Trots att Östman klart brutit mot debattreglerna, både mot allmänna och mot HSS Medias egna, kommer han inte att bestraffas av debattredaktionen.

”Vi har diskuterat fallet internt och har inga planer på att sätta stopp för Östman som insändarskribent. Han har bett om ursäkt både offentligt och av Adlercreutz och han har uppenbarligen lärt sig sin läxa”, säger Nina Dahlbäck, biträdande chefredaktör på HSS Media.

Att riksdagsledamöter tabbar sig med debattregler hör till ovanligheterna. Dahlbäck ser en större risk med att falska debattinlägg kommer in till redaktionen. Det hände senast i januari, när Vasabladet publicerade en insändartext om Inre hamnen, en lokalt het potatis. Inlägget var undertecknat med ett namn som bärs av flera i Vasa, men ingen av dem hade skickat in texten.

”Vi har inte lyckats säkerställa identiteten på den person som sade sig ha skrivit texten. Numera försöker vi kommunicera aktivare med insändarskribenter, bland annat för att säkerställa att det är den undertecknade som faktiskt sänt in texten”, säger Dahlbäck.