Liitto

Lakialoite lisäisi palkka-avoimuutta ja antaisi keinoja puuttua sukupuolten palkkaeroihin

Palkkahaarukka: 3 500 – 4 500 euroa osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Tällä tarkkuudella työnhakupalvelu Duunitori ilmoitti palkan, kun se haki viime syksynä sisältöpäällikköä. Aino Salonen pitää työpaikkansa palkkahaitareista kertomista hyvänä asiana. Hänen oma palkkansa toimituksellisista sisällöistä vastaavana sisältöpäällikkönä on 4 100 euroa.

”Olen palkka-avoimuuden kannalla. Tietenkin työpaikan palkkataso voi olla jollekin kipeä tieto, jos muilla on parempi palkka. Mutta mielestäni työnantajan pitäisi pystyä perustelemaan jokaisen työntekijän palkka”, Salonen sanoo.

 

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite palkka-avoimuuden edistämiseksi. Perusteettomiin sukupuolten välisiin palkkaeroihin halutaan puuttua nykyistä tiukemmin.

Asiasta on tulossa kevään aikana lakialoite. Sen tarkoitus on muuttaa tasa-arvolakia siten, että työntekijät ja heidän edustajansa, kuten luottamushenkilöt, saavat tietoa henkilöstön palkoista aiempaa helpommin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä lakimuutosta valmistelevan työryhmän vetäjän Tanja Auvisen mukaan palkkatiedot eivät jatkossakaan olisi näkyvillä esimerkiksi yrityksen intranetissä. Palkkatietojen saamiseen pitäisi olla erityinen syy.

”Sen täytyy olla joku rajattu tilanne, missä on epäily palkkasyrjinnästä”, Auvinen sanoo.

Journalistinaisen euro on Journalistiliiton viimevuotisen työmarkkinatutkimuksen mukaan noin 97 senttiä. Vaikka sukupuolten välinen palkkaero on alalla keskimäärin pieni, työpaikkakohtaiset erot voivat olla isompia.

”Työntekijöiden näkökulmasta olennaista on työpaikkakohtainen palkkaerojen selvittäminen naisten ja miesten välillä”, Journalistiliiton juristi Tuomas Aalto sanoo.

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia edistämään palkkatasa-arvoa ja poistamaan perusteettomat palkkaerot jo nyt. Aalto uskoo, että palkkatietoisuuden kasvattaminen lisäisi tasa-arvoa.

”Henkilöstön tiedonsaanti on ollut ongelma. Palkkatasa-arvon edistäminen edellyttää tietoa yksittäisten työntekijöiden palkoista”, Aalto sanoo.

 

Aino Salosen mielestä palkkatieto pitäisi kertoa jo työpaikkailmoituksessa, jotta palkkakuoppia ei pääsisi syntymään.

”Uran alussa oli hirveän vaikea määritellä palkkatoivetta, ja olen ehkä lähtenyt liian halvalla töihin. Oman palkan nostaminen on ollut aiemmin urallani pitkä ja kivinen tie, koska media-alan yritykset voivat aina vedota siihen, että tämä on laskevaa liiketoimintaa”, Salonen sanoo.