Liitto

SJL mediatuesta: Sisältöön kohdistuvaa arviointia on vältettävä

Journalistiliitto on antanut lausuntonsa hallituksen mediatukiesityksestä.

Liitto katsoo lausunnossaan, että avustusta tulee jakaa palkkatukena ammattimaisen journalismin tekoon, ja että journalismin sisältöön kohdistuvaa arviointia on vältettävä. Avustuksen pitäisi olla medianimike- eikä esimerkiksi konsernikohtainen. Liitto pitää hallituksen ehdottamaan kertaluonteista viiden miljoonan euron tukea myös pienenä muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Mediatukiesitys on osa hallituksen toimia koronaepidemian vaikutuksien hillitsemiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi huhtikuussa Elina Grundströmiä selvittämään keinoja journalismin tukemiseksi. LVM arvioi, että koronakriisi on lisännyt totuudenmukaisen journalismin tarvetta, mutta heikentänyt sen taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Manu Marttinen