Liitto

Miljoonasalkulle uusi koti

Journalistiliiton sijoituksista 18 miljoonaa euroa on kiinni rahastoissa. Varoista kolmannes on ollut rahanpesuskandaalissa ryvettyneen Danske Bankin hoidossa.

Journalistiliitto päätti lokakuussa siirtää sijoitusvarallisuutensa pois Danske Bankista pankin Viron-yksikössä vuosien mittaan tapahtuneen rahanpesun vuoksi.

”Jos varainhoitajapankkimme pyörittää 200 miljardin suuruista rahanpesua ainakin osittain siitä tietäen mutta puuttumatta, ei meillä oikein ollut muuta vaihtoehtoa”, perustelee talousvaliokunnan puheenjohtaja ja liiton hallituksen jäsen Marko Laitala.

Liitto kilpailuttaa parhaillaan varainhoitajia ja pyrkii valitsemaan uuden vielä tämän vuoden puolella.

Liiton sijoitusvarallisuudesta noin kuusi miljoonaa euroa on ollut Danske Bankin hoidettavana. Loput noin 18 miljoonan euron rahastosijoituksista on Evli Pankissa. Maantieteellisesti sijoituksista 80 prosenttia on jakautunut Suomeen, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille, loput lähinnä Pohjois-Amerikkaan ja globaaleihin rahastoihin.

Tällä hetkellä varoista on osakerahastoissa 46 prosenttia ja erilaisissa korkoinstrumenteissa 54 prosenttia.

”Viime vuosien taloustilanteessa on painotettu osakkeita, koska muualta on saanut tuottoa huonommin”, Laitala sanoo.

Lisäksi liiton omaisuudesta kuutisen miljoonaa euroa on sijoitettu kiinteistöihin.

 

Liiton hallitus on pari vuotta sitten hyväksynyt eettisen sijoittamisen periaatteet, joita varainhoitajien edellytetään noudattavan. Ohjeissa vaaditaan, että sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin, lapsityövoimakieltoon, työturvallisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä korruption vastaisuuteen.

Sijoitusvarallisuuden suuresta määrästä johtuen liitto valvoo eettisten ohjeiden noudattamista lähinnä varainhoitajien kaksi kertaa vuodessa toimittamien vastuullisuusraporttien perusteella. Liiton sijoituksia on tuhansissa yrityksissä, joten reaaliaikaisempi seuranta ei olisi edes mahdollista.

”Eettiseen ja vastuulliseen sijoittamiseen kannattaa panostaa, koska se myös tuottaa hyvin, kun skandaaleja ei tule syliin”, sanoo liiton talous- ja hallintojohtaja Helena Visti.

Sijoitustuotot ovat ylipäätään merkittävä osa liiton toimintabudjettia.

”On tärkeää, että sijoitukset tuottavat, koska jäsenmaksuilla ei pystytä kattamaan kaikkia toiminnan kuluja.”