Journalisten

Höga inkomster med två roller

Personer som både är vd och chefredaktör, så kallade publishers, ligger på topp när man jämför förvärvsinkomsterna 2017 bland mediecheferna i Svenskfinland.

Personer som både är vd och chefredaktör, så kallade publishers, ligger på topp när man jämför förvärvsinkomsterna 2017 bland mediecheferna i Svenskfinland. Åbo Underrättelsers chefredaktör och Förlags ab Sydvästkustens vd Tom Simola tjänade 143 000 euro och Tidningen Ålands vd och chefredaktör Niklas Lampi tjänade knappt 128 000 euro.

Bland chefredaktörerna är Susanna Landor klar etta med en förvärvsinkomst på 126 000 euro. Hon tjänade över tre gånger så mycket som Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos (38 700 euro).

Till de absoluta topparna i inkomstlistan hör KSF Medias tidigare verkställande direktörer. Svante Wahlbeck som var vd för KSF Media i nio månader under 2017 tjänade över 197 000 euro och Jens Berg som var vd för samma bolag till slutet av februari samma år tjänade knappt 170 000 euro. Svenska Yles direktör Marit af Björkesten hade 2017 en inkomst på drygt 172 000 euro. Ingen av dem kommer ändå i närheten av den högsta förvärvsinkomsten i det finlandssvenska medielandskapet om man tittar på de tre senaste åren. År 2016 hade Barbro Teir över 238 000 euro i förvärvsinkomster.