Liitto

Liiton historia julki

Journalistiliiton historiateos Ei mikään yhden illan juttu on julkaistu. Pirkko Leino-Kaukiaisen ja Leena Riska-Campbellin tekemä historia käsittelee liiton toimintaa vuosina 1921 – 2006.

Kirja on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee ensimmäisen työehtosopimuksen aikaan saamiseksi tehtyä työtä ja toinen aikaa siitä eteenpäin aina vuosiin, jolloin Sanomalehtimiesten Liitto laajeni toimitus- ja ohjelmatyöntekijöiden järjestöksi.

Kirja julkistettiin Journalismin päivässä 12. lokakuuta Helsingissä. Lisää teoksesta seuraavassa Journalistissa.