Liitto

SLP Kustannuksen irtisanotuille korvauksia

Kainuun Sanomia ja paikallislehtiä julkaiseva SLP Kustannus Oy joutuu maksamaan kuudelle irtisanomalleen työntekijälle korvauksia.

SLP Kustannus Oy joutuu maksamaan kuudelle irtisanomalleen työntekijälle korvauksia.

Kainuun käräjäoikeus määräsi 6. syyskuuta Kainuun Sanomia ja paikallislehtiä julkaisevan yhtiön maksamaan kullekin irtisanotulle 5 000 euron korvauksen.

Tuomio on nyt lainvoimainen. Se liittyy keväällä 2015 käytyihin yt-neuvotteluihin, joiden taustalla olivat Kainuun Sanomien kuusipäiväistäminen, sunnuntaijakelun loppuminen sekä muutokset organisaatiossa.

Käräjäoikeus katsoi, että päätökset irtisanomisista oli tehty ennen yt-menettelyn päättymistä, vaikkakin vasta neuvottelujen lopulla. Virheet johtuivat lähinnä työnantajan huolimattomuudesta.