Journalisten

Laurell leder Arenan

Yle Arenan får en ny chef från 5 mars, när Gitte Laurell tar över efter Tomas Lindh.

Yle Arenan får en ny chef från 5 mars, när Gitte Laurell tar över efter Tomas Lindh. Laurell är känd i huset efter att ha arbetat på Yle i 20 år, varav halva tiden med nyhetsjournalistik och andra halvan med marknadsföring. De senaste fyra åren har hon ansvarat för Svenska Yles strategi för sociala medier.

”För fyra år sedan fanns det ingen enhetlig strategi för sociala medier, alla program hade sina egna små konton. Nu har Svenska Yle betydligt färre konton och aktiviteten bland användarna har under samma tid ökat markant”, säger Laurell.

En annan förändring som skett på fyra år är att Twitter och Facebook fått konkurrens av andra plattformar.

”Inom Yle måste vi hela tiden pejla var vi ska finnas och för vem. Vårt primära mål med sociala medier är att leda in publiken till Yles innehåll.”

I sitt nya arbete, på samma underavdelning som det gamla, kommer Laurell att leda den grupp på fyra personer som upprätthåller Arenan och Arkivet.

”Att Arenan får en allt större roll syns till exempel i OS-rapporteringen där allt material – vare sig det är texter, bilder, audio eller video – samlas på Arenan.”