Journalisten

Medial räknenisse sökes

På HSS Media har rekryteringen efter en ny vd nyligen inletts. I processen används en rekryteringsbyrå men bolaget publicerar också en offentlig platsannons.

”Det är ganska naturligt eftersom vi har egna annonsorgan”, säger styrelseordförande Henry Backlund.

Hurdan vd letar ni efter?

”Vi söker det traditionella: en viss kunskap om ekonomi men också någon som ser digitala lösningar och klarar av att på ett vettigt sätt arbeta med de förändringar som mediebranschen i dag upplever.”

Tf vd Thomas Peterssohn har ett kontrakt på tre månader med möjlighet till förlängning. Målet är ord att hitta en ny vd till hösten och han har själv varit tydlig med att han inte är tillgänglig för en fortsättning.

Peterssohn, som tidigare lett den svenska mediekoncernen MittMedia säger att HSS Media är ett spännande företag med en stark framtidstro.

”HSS Media måste genomgå samma förändringsarbete som alla tidningskoncerner i Norden måste genomgå. Även de mediehus som kommit längst i den digitala omställningen har 90 procent av resan kvar.”

 

Från fackligt håll överlåter man rekryteringen av vd helt och hållet till styrelsen och ägarna, men det finns ändå en önskan om att personen ska vara insatt i villkoren för journalistiskt arbete.

”Förra vd:n hade en inkörningsperiod innan han insåg att mediebranschen inte fungerar som ett industribolag”, säger Petter Granroth, huvudförtroendeman för journalisterna på HSS Media.

Svante Wahlbeck beskrivs som en vd med väldigt noggrann koll på siffror. Granroth sticker inte under stol med att Wahlbeck lyckades vända HSS Medias ekonomi från minus till plus.

”Men bakom den ekonomiska vändningen ligger det hårt arbete med minskad bemanning. Det tär på krafterna att hålla igång den traditionella utgivningen, samtidigt som man ständigt utvecklar nya grenar. Vi hoppas att den nya vd:n ser personalen som en resurs.”