Liitto

Miksi liittyä osuuskuntaan?

Tammikuussa toimintansa aloittavan Journalistiliiton osuuskunnan jäseneksi aikoo liittyä yli puolet Journalistin Barometriin vastanneista.

Barometriin tuli vastauksia yhteensä 425. Vastaajista noin kolmasosa kertoo aikovansa liittyä osuuskuntaan. Joka neljäs vastaajista harkitsee liittymistä, mutta ei vielä tiedä, miksi osuuskuntaan kannattaisi liittyä.

Vastaajista noin neljäsosa ei aio liittyä osuuskuntaan, koska heillä on oma yritys tai toiminimi. Samoin vajaa neljäsosa on sitä mieltä, että liiton ei edes pitäisi perustaa osuuskuntaa.

Osuuskunnan perustamiseen liittyviä järjestelyjä Journalistiliiton toimistossa hoitanut lakimies Jussi Salokangas sanoo, että osuuskuntaan kannattaa liittyä siksi, että se mahdollistaa työnteon osuuskuntamuodossa. Kysymys on yhteisyrittäjyydestä, jossa jäsenet keskittävät palvelunsa osuuskunnalle.

”Se pyrkii toimimaan työnantajan tavoin etsimällä työtiloja ja lisäämään yhteisöllisyyttä jäsenten keskuudessa”, Salokangas sanoo.

Hän kuitenkin toppuuttelee, että liian suurin odotuksin osuuskuntaan ei kannata liittyä.

”Osuuskunta ei maksa ylimääräistä palkkaa, vaan pääsääntöisesti henkilön on edelleen itse etsittävä toimeksiantoja. Osuuskunta ei takaa työttömyysturvaa, vaan se riippuu viranomaisten ratkaisusta.”

Mediakunta lanseerataan 8. tammikuuta, minkä jälkeen sen jäseneksi voi liittyä.