Liitto

Tyypillinen toimittaja

Nainen, 35 – 39-vuotias, työskentelee sanomalehdessä Helsingin seudulla. Hän on keskimääräinen SJL:n jäsen.

”Koiraa meillä ei ole, mutta farmariauto ja omakotitalo kyllä”, kertoo Vantaan Sanomien toimittaja Marika Lumme perheestään ja naurahtaa.

Olen aiemmin kertonut hänen olevan Journalistiliiton tyypillinen jäsen ja utelen, vastaako hän myös klassista kuvaa tyyppisuomalaisesta.

”Olen kiitollinen, että olen saanut kouluttautua, päästä vakituiseen työsuhteeseen ja perustaa perheen. Nämä lienevät monien unelmia.”

Vakituinen työsuhde on alan murroksesta huolimatta SJL:n jäsenistössä yhä yleinen: yli puolet liiton jäsenistä työskentelee työsuhteessa, ja heistä lähes 90 prosentilla on vakituinen työsopimus.

”Hienoa, että näin monella on vakituinen työpaikka. Toisaalta luku kertonee siitä, että määräaikaisuudet on karsittu ja töitä tehdään pienemmällä porukalla”, Lumme arvioi.

Freelancereiden osuus (9 prosenttia) jäsenistöstä on viime vuosina hieman pienentynyt, eläkeläisten (26 prosenttia) ja työttömien osuus (8 prosenttia) taas suurentunut. Lummetta työttömyyden uhka ei huolestuta.

”Jos alkaa pelkäämään, saa pelätä koko ajan. Haluan mieluummin suunnata ajatukseni siihen, millaista kasvua alan muutos meiltä ammattilaisilta vaatii: millaiset taidot auttavat minua pysymään muutoksessa mukana? Yhtä tärkeää on myös tiedostaa, haluaako tehdä tätä työtä vielä muutosten jälkeen.”

 

Journalisti valitsi Lumpeen, 36, esimerkiksi tyypillisestä liiton jäsenestä ikänsä, sukupuolensa ja työpaikkansa (sanomalehti pääkaupunkiseudulla) takia.

Lumme on jäsenistön keskiarvoa nuorempi, mutta 35 – 39-vuotiaat ovat suurin ikäluokka, sillä vanhemmat ikäluokat ovat jääneet pienemmiksi 1990-luvun laman takia. Lumpeen ikäluokassa näkyy myös selvästi alan naisvaltaistuminen: 35 – 39-vuotiaista naisia on 64 prosenttia, kun kaikista SJL:n jäsenistä naisten osuus on 57 prosenttia. Nuorimmissa ikäluokissa naisten osuus on noussut jo yli 70 prosenttiin.

Työsuhteessa olevista jäsenistä Helsingin seudulla työskentelee 61 prosenttia. Yleisin tehtävänkuva on uutis- tai ajankohtaistoimittaja sanomalehdessä. Tarkemmin ei ole tutkittu jäsenten työnkuvaa, kuten sitä miten työ jakautuu printin ja verkon kesken.