Liitto

Reilu tusina joutuu lähtemään Kauppalehdestä

Työt loppuivat myös toimitusosaston puheenjohtajalta.

Kauppalehdessä helmikuussa alkaneet yt-neuvottelut johtivat 13:n toimituksellista työtä tekevän työsuhteen päättymiseen. Työsuhteiden loppumisesta sovittiin erilaisilla erosopimuksilla ja eläkeratkaisuilla.

Lähtemään joutuneista noin puolet on entisiä Talentumin työntekijöitä, jotka siirtyivät alkuvuonna Alma Median ja Talentumin fuusion seurauksena Kauppalehden palvelukseen.

Nyt tehtyjen vähennysten ja tulevien eläkejärjestelyiden johdosta Kauppalehden henkilöstö pienenee vuoden kuluessa yhteensä 33 henkilötyövuoden verran.

Kauppalehden uuden toimituksen vahvuuteen jää noin 140 työntekijää. Talentumin työntekijät muuttavat Alma-taloon huhtikuun aikana.

Päätoimittaja Arno Ahosniemi sanoo, että yt-neuvotteluiden tarkoituksena oli ennen kaikkea karsia päällekkäisyydet toimitusten yhdistyessä. Varsinaista säästötarvetta ei ollut, koska molemmat yritykset ovat voitollisia.

”Meillä on silti tulospaineet, vaikka olemmekin voitollisia”, Ahosniemi muistuttaa.

Lähtijät valittiin työehtosopimusten mukaisen irtisanomisjärjestyksen ja tulevien sisältötarpeiden perusteella.

”Arvioimme sitä, minkälaista osaamista me tarvitsemme ja myös sitä, kuinka kauan on ollut palveluksessa ja minkälainen on huoltovelvollisuus [alaikäisten huollettavien määrä]”, Ahosniemi sanoo.

 

Työ päättyivät myös pitkään Turun Sanomissa, Kauppalehdessä ja Talentumissa työskennelleeltä Kimmo Lundénilta. Hän on toiminut urallaan aktiivisesti myös luottamustehtävissä muun muassa Kauppalehden pääluottamusmiehenä ja viimeksi Talentumin toimitusosaston puheenjohtajana. Hän ei halua kommentoida työsuhteensa päättymistä.

Kauppalehden ja Talentumin toimituksissa on ihmetelty kokeneen ja arvostetun toimittajan työsuhteen päättymistä.

Journalistin haastattelemien kollegoiden arvioiden mukaan Lundénin kohtaloksi koitui hänen työnsä henkilöstön etujen puolustajana.

Ahosniemi kiistää, että toiminta ay-liikkeessä olisi vaikuttanut Lundénin työsuhteen päättymiseen.

”Tietenkään sillä ei ole mitään merkitystä, onko ihminen ollut aktiivinen ammattiyhdistysliikkeessä vai ei. Asiasta on neuvotteluissa sovittu, enkä ota yksittäiseen henkilöön julkisesti mitään kantaa.”

Yt-neuvottelut koskivat yhteensä 230 henkilöä. Ne saatiin päätökseen kaksi viikkoa etuajassa.