Nimitys

Ratkaisut esiin

Riku Siivonen ryhtyi Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti-lehden päätoimittajaksi.

Mikä on linjasi Viestin päätoimittajana?

Sote-keskustelu menee helposti vääntämiseksi siitä, kuka palvelut tuottaa. Itseäni kiinnostaa, miten tuotetaan mahdollisimman vaikuttavia palveluita. Katse pitää olla tulevaisuudessa.

 

Saatko valita linjan itse?

Luulen, että saan huseerata kohtuullisessa rauhassa. Toisaalta en pidä julkaisijan asettamia rajoja ongelmana. Journalistien puolueettomuus on aika romanttinen käsite, koska valintaa tehdään aina. Tavoitteeni ei ole pyöriä näennäiskriittisenä rakkikoirana, joka etsii epäkohtia järjestelmästä. Enemmän kiinnostaa, miten ongelmat ratkaistaan.

 

Aiotko uudistaa lehteä?

Lehti voi uudistua hitaasti ja orgaanisesti, kun pääsen taloon ja alaan sisään. Yksi ajatus on etsiä alan kumppaneita julkaisemaan samoja juttuja. Ei siksi, että se olisi halvempaa vaan siksi, että asiat nousisivat esiin enemmän. Jos jutut ovat 10 000 sijasta 20 000 ihmisen saatavilla, kaikki voittavat.

 

Miten houkuttelet hyviä avustajia?

Tunnen Suomen parhaat kirjoittajat. Katson heihin kauniilla kauriinsilmilläni ja sanon, että nyt olisi ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua journalismillaan pohtimaan tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Emmekä me huonosti maksakaan.

 

Miten tasapainoilet objektiivisuuden ja vaikuttamisen välillä?

Journalismikin vaikuttaa valinnoillaan. En ole urallani löytänyt monta tahoa, jonne olisin voinut mennä palkolliseksi lämpimin sydämin. Diakonissalaitoksen säätiölle voin. En näe suurta ristiriitaa tehdä journalismia, jonka johtoajatuksena on olla kaikkien ihmisarvon puolella.

Miten monikanavainen lehti on jatkossa?

Monikanavaisuus on höpöpöpö-termi, kunnes on mietitty, ketä halutaan tavoittaa ja mitä saada aikaan. On selvää, että pääjutut ja kolumnit löytyvät verkosta ja informoimme, kun jotain julkaistaan. Muusta ei ole vielä voimakasta näkemystä.

 

Olet monessa mukana, myös vapaaehtoistyössä. Miten ehdit kaiken?

En ehdikään, vaan palan säännöllisesti loppuun ja olen joutunut priorisointiharjoituksiin itseni kanssa. Mutta nyt tilanne on mai-nio: on vähän telkkaritöitä ja puolipäivätyö, ja kotiin jää enemmän aikaa kuin pitkään aikaan.

 

Elina Grundström ei ollut Viestin päätoimittajana kauan. Mitä mietit, kun päätit ryhtyä hommaan?

Sisäinen keskustelu oli lyhyt. Kysyin itseltäni, ha- luanko mennä töihin taloon, joka on konkreettisesti heikompiosaisten asialla ja vastasin, että haluan. Sitten mietin, huolettaako edeltäjän lyhyt pesti ja totesin, että tunnen talon ihmisiä eikä huoleta. Sitten lähetin hakemuksen.

Toimittaja Riku Siivonen, 38, aloitti elokuussa Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti-lehden päätoimittajana. Siivonen on aiemmin kirjoittanut muun muassa Helsingin Sanomiin ja Imageen sekä työskennellyt Yleisradiolle. Hän kuuluu Long Playn perustajiin, on käsikirjoittanut useita keskusteluohjelmia sekä toiminut viestintäkonsulttina.