Liitto

Yhdessä enemmän

Yhdistymishankkeilla yritetään puhaltaa lisävirtaa Journalistiliiton jäsenyhdistysten toimintaan.

Journalistiliiton jäsenyhdistyksistä ainakin kuudella on harkinnassa yhdistyminen toisen yhdistyksen kanssa. Motiiveina ovat yhdistysten toiminnan pitäminen virkeänä sekä halu vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin.

”Työnantajapuoli on keskittänyt voimiaan. Ehkä meidänkin on syytä. Ammatillisen yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamisessa jäsenyhdistysten rooli on suuri”, Journalistiliiton järjestöasiamies Marja Palmunen pohtii.

Palmunen on liiton selvitysmiehenä pisimmällä olevassa yhdistymishankkeessa. Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiesten (EPSY) hallitus on jo tehnyt päätöksen, että yhdistymistä Keski-Pohjanmaan Journalistien (KPJ) kanssa aletaan selvittää.

”Näin saadaan jatkossakin ihmisiä yhdistyksen hallitukseen ja ehdokkaita valiokuntiin”, EPSY:n puheenjohtaja Anne Laurila sanoo.

”Samoihin toimituksiin kuuluu molempien yhdistysten väkeä. Yhdistyminen on järkevää, niin samoissa vesissä tässä pyöritään.”

Viime viikolla myös KPJ:n hallitus päätti, että asiasta tehdään jatkoselvitys.

”Se ei tietenkään automaattisesti merkitse yhdistymistä”, puheenjohtaja Tapio Lehtinen korostaa.

”Ainakin kuluvan toimintakauden ajan jatkamme itsenäisenä.”

 

Puhetta yhdistymisestä on ollut myös Kymenlaakson Journalisteilla ja Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksellä (ISSY) sekä Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksellä (HSY) ja Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitolla (SAL).

HSY:n puheenjohtaja Jyrki Räikän mukaan HSY ja SAL miettivät tapoja tiivistää jo toimivaa yhteistyötään, tulee yhdistyminen tai ei.

”Jos tehdään asioita samalla hallinnollisella vaivalla isommalle porukalle, rahaa säästyy käytettäväksi muuhun.”

SAL:n puheenjohtaja Taru Taipale sanoo yhdistyksensä tilanteen olevan hyvä.

”Emme kipeästi tarvitse yhdistymistä, mutta siitä voisi olla lisäarvoa. Selvitämme asiaa tosimielellä. Kaksivuotisen pestini aikana selviää paljon.”

Journalistiliitto ei ota kantaa yhdistymisiin, Marja Palmunen sanoo.

”Omaisuudenjako ja muut mahdolliset ongelmakohdat ovat kuitenkin varmasti aina sovittavissa, jos niin halutaan.”

Journalistiliitossa on kaikkiaan kahdeksantoista jäsenyhdistystä. Liiton hallitus on asettanut valiokunnan, joka pohtii liiton yhdistysrakennetta.