Journalisten

God ton i fullmäktige

Det hettade till ordentligt mellan representanter från pressen respektive Yle i diskussionen inför ordförandevalet, men när Hanne Aho valts visade hennes företrädare och motkandidat Arto Nieminen sitt fulla stöd.

”Det var skönt att höra att han fortfarande står till förbundets förfogande. Han besitter viktiga kunskaper och inom förbundet behöver vi alla våra
styrkor nu i dessa tuffa tider”, säger Viveca Dahl, en av fullmäktiges nya ledamöter.

Enligt henne var diskussionerna konstruktiva och sakliga, även om de fanns en underton av anklagelser mellan kandidaternas stödtrupper.

”Fördelen med att ha två kandidater är att man får en ordentlig diskussion. Och det fick vi”, konstaterar Dahl.