Journalismi

Journalistin ohjeiden uudistus etenee

Journalistiliitto pitää Journalistin ohjeiden päivittämistä hyvänä asiana. Sekä ohjeiden että niiden soveltamisoppaan pitää olla helppoja lukea ja soveltaa.

”Tämä auttaa journalisteja työssään ja lisää yleisön luottamusta journalismiin”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek julkaisi ehdotuksensa uudistetuiksi Journalistin ohjeiksi 6. helmikuuta. Sen jälkeen Jusanekin jäsenillä, kuten Journalistiliitolla, on maaliskuussa mahdollisuus kommentoida ehdotusta.

Ahon mukaan Journalistiliiton hallitus muodostaa kantansa ehdotukseen seuraavassa kokouksessaan 14. maaliskuuta. Kantansa pohjaksi hallitus keskusteli ehdotuksesta kokouksessaan helmikuun puolivälissä.

Jusanekin muita jäseniä ovat Uutismedian liitto, Aikakausmedia, kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien järjestö Kultti, Radiomedia, MTV, Sanoma ja Yleisradio.

Ehdotuksen Journalistin ohjeiden uudistamisesta on laatinut Jusanekin nimeämä työryhmä. Uudet Journalistin ohjeet on tarkoitus julkaista 27. toukokuuta.


Julkisuudessa Jusanekin ehdotusta on jo kommentoinut Päätoimittajien yhdistys (PTY). Se kritisoi useita työryhmän ehdottamia Journalistin ohjeiden muokkauksia siitä, että niihin sisällytetty ”yleinen pyrkimys varovaisuuden korostamiseen” tuottaa tulkinnanvaraisuutta ja saattaa haitata yleisön tiedonsaantioikeutta ja sananvapautta.

PTY:n mukaan liian epämääräinen ja tulkinnanvarainen on muun muassa Journalistin ohjeiden kohtaan 15 ehdotettu lisäys, jonka mukaan otsikot, ingressit, kansi- ja kuvatekstit, myyntijulisteet ja muut esittelyt eivät saa olla harhaanjohtavia. Nykyisen ohjeen mukaan niille on löydyttävä sisällöstä kate. Työryhmä ehdottaa lisäystä nykyisen ohjeen perään.

PTY kritisoi myös työryhmän ehdotusta Journalistin ohjeita täydentävän, yleisön tuottamaa sisältöä koskevan liitteen uudistamiseksi. Nykyinen liite koskee yleisön tuottamaa aineistoa tiedotusvälineiden verkkosivuilla. Uusi liite koskisi yleisön tuottamaa sisältöä median käyttämillä verkkosivuilla ja -alustoilla.

PTY:n mielestä median vastuuta ei voi ulottaa median käyttämissä verkkoalustoissa, kuten sosiaalisessa mediassa julkaistuihin yleisön tuottamiin sisältöihin, vaan sosiaalisen median alustojen kuuluu itse kantaa vastuu julkaisemastaan sisällöstä.

Journalistin ohjeisiin ehdotetut kokonaan uudet kohdat

    • Toimituksellisen sisällön ulkopuolinen rahoittaja on kerrottava selkeästi.

    • Juttujen merkittävistä muutoksista on kerrottava selkeästi.

    • Uutisoinnissa on noudatettava varovaisuutta, jotta kenenkään henki ja terveys eivät tarpeettomasti vaarannu.

    • Verkossa julkaistua toimituksellista sisältöä ei saa poistaa kuin erityisen painavista syistä.