Media-ala

Yle aloittaa työaikaa koskevat muutosneuvottelut ja yhdistää aamuradioitaan

Yleisradion mukaan muutosneuvotteluilla ei haeta säästojä. Työntekijät kritisoivat ilmoitettujen muutosten sisältöä ja ilmoituksen ajankohtaa.

Yleisradio aloittaa alueellista uutis- ja ajankohtaistoimintaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä ovat aluetoiminnan ohjelmatyöntekijät lukuun ottamatta Suomi-deskiä ja teknisiä tuottajia.  

Alueellisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päällikön Karri Lehtiön mukaan neuvottelut eivät johda irtisanomisiin, vaan kyse on työaikamuodon muutoksista. Työnantaja haluaa, että työntekijät siirtyvät kokonaispalkasta jaksotyöajan piiriin. Tällä hetkellä neuvottelujen piirissä olevista noin puolet tekee työtään kokonaispalkalla, muut jaksotyöajalla.  

Useimpien kokonaispalkalta pois joutuvien palkka pienenee, sillä kokonaispalkkaan on sisältynyt yhdeksän prosentin suuruinen kokonaispalkkalisä. Esimerkiksi iltatöitä ei ole korvattu erikseen, vaan ne ovat sisältyneet lisään. Nyt tämä malli korvautuu työvuorojen mukaan määräytyvillä lisillä. 

Monille lisiä ei kuitenkaan kerry tai kertyy vain vähän.  

Työnantaja perustelee kaikkien jaksotyöaikaan siirtymistä tasapuolisuudella. 


Joustava työaika on mahdollistanut joustavan työnteon, sanoo Yle Alueiden luottamushenkilö Kai Pohjanen. Hän ihmettelee, miksei työnantaja huomioi tätä. 

”Työnantaja on hyötynyt siitä, että ollaan ilman erillisiä korvauksia tehty töitä iltaisin ja pidetty puhelin auki. Kokonaispalkkamalli on edesauttanut työn ja vapaa-ajan omaehtoista yhteensovittamista. Yleläiset ovat oppineet siihen, ettei olla sidottuja virastoaikaan. Tämä on luovaa työtä, jota tehdään silloin kun sitä on. Nyt mennään ajattelussa kymmenen vuotta taaksepäin.” 

Yleläisiä mietityttää myös se, että työajan suunnittelu siirtyy alueilta Helsinkiin. 

”Meillä on Helsingissä asiaan keskittynyt ammattitaitoinen tiimi”, Karri Lehtiö sanoo.  

”Se varmistaa tasapuoliset ja oikein tehdyt vuorot.” 

Pohjasen mukaan malli kuulostaa kuitenkin hankalalta.  

”Jos olet töissä vaikka Kajaanissa, tulevaisuudessa työvuorot suunnitellaan keskitetysti Helsingissä”, Pohjanen sanoo.  

”Paikallinen lähiesihenkilö tietää paremmin, milloin politiikantoimittajan pitää olla valtuustossa tai milloin ihmisillä on omia iltamenoja.” 


Yle tiedotti henkilöstölle samassa tilaisuudessa toisenkin uutisen: maakuntaradioiden aamuohjelmia yhdistetään. Yle yhdisti jo aiemmin maakuntaradioiden iltapäivälähetyksiä suuremmiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi.  

Toimitusten huolena on, miten aamulähetysten aito paikallisuus voi enää uudessa mallissa toteutua. 

”Työnantaja lupasi kun iltapäivälähetyksiä yhdistettiin, että aamulähetykset säilyvät omina”, Pohjanen sanoo.

”Tämä on jatkoa aiemmille muutoksille, mutta tunnemme myös, että meitä on petetty. Julkisen palvelun yhtiön pitää jo Yle-lain perusteellakin tarjota sekä radio- että tv-lähetyksiä myös alueellisesti ja maakunnallisesti. Mennäänkö tässä edes lain mukaisesti?” 

Lehtiön mukaan kyseessä on liiketoiminnallinen päätös ja “normaali kehitystyö”. 

”Paikallisuus varmistetaan lähetyksen sisällöllä eli aihevalinnoilla sekä vahvoilla maakunnallisilla uutisilla”, Lehtiö sanoo. 

Radiouutiset säilyvät nykyiseen tapaan maakunnallisina. 

”Muutoksen myötä pystymme palvelemaan vahvemmin kasvavan käytön digialustoilla”, Lehtiö sanoo.


Muutoksen myötä jokaisesta toimituksesta yksi juontaja muuttuu toimenkuvaltaan toimittajaksi.  

Työntekijät kritisoivat sitä, että työnantaja ilmoitti muutosneuvotteluista ja maakuntaradioita koskevista muutoksista juuri loma-ajan ollessa aluillaan. Infotilaisuus kesti vain 45 minuuttia. 
 

”Tällainen lomallelähtölahja on Ylellä enemmän sääntö kuin poikkeus”, Pohjanen sanoo.  

Karri Lehtiö sanoo, että neuvottelujen ensisijainen syy on työaikamuotojen yhdenmukaistaminen ja reagoivan uutistyön parantaminen.  

”Tämä tehdään hyvässä yhteistyössä työntekijäpuolen kanssa.” 

 Työntekijäpuoli ei näe asiaa samoin.  
 

“Porukka on itse asiassa hyvin taistelutahtoisella mielellä”, Kai Pohjanen sanoo.   

”Tuntuu, että joukko yhtenäistyy ison yhteisen vastustajan edessä.”