Media-ala

Lautakunnan on määrä päättää kesällä elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtojen yleissitovuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen yleissitovuuslautakunnan on määrä päättää kesän aikana elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksen yleissitovuudesta. Ratkaisu on tarkoitus tehdä kesäkuussa. Journalistiliitto on jo vuosia ajanut elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimusta yleissitovaksi. Työtuomioistuin hylkäsi Suomen Journalistiliiton ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitonyleissitovuutta koskevan valituksen kolme vuotta sitten.

Lain mukaan yleissitovuus edellyttää, että kaikista alan työntekijöistä vähintään noin puolet työskentelee järjestäytyneen työnantajan palveluksessa. Tällä hetkellä järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa on liittojen tulkinnan mukaan noin tuhat työntekijää. Alalla työskentelee Tilastokeskuksen mukaan noin 1400 työntekijää.