Journalismi

Journalistille vapauttava päätös JSN:ltä  

Journalisti kirjoitti Seiskan työilmapiiristä syyskuussa 2022 julkaistussa jutussa.

Julkisen sanan neuvosto antoi torstaina 11.5. Journalistille vapauttavan päätöksen Seiska-lehden johtamista ja työilmapiiriä koskevasta jutusta.  
 
Syyskuussa julkaistusta jutusta kanteli joukko Seiskan toimitusta ja johtoa. Kantelun oli laatinut heidän toimeksiannostaan juristi. 
 
Kantelijat katsoivat, että juttu rikkoi Journalistin ohjeiden kohtia 8, 9, 10, 12, 21 ja 22. Näiden lisäksi valmistelussa tulkittiin kantelun kohdistuvan JO 20:een. 

Kantelun mukaan jutussa esitettiin virheellistä tietoa muun muassa Seiskan toimituksen työtavoista. 

Kantelijoiden mukaan jutussa kuvatut työilmapiirin ongelmat enää vastanneet todellisuutta eikä henkilökunnalle ollut annettu mahdollisuutta ottaa kantaa esitettyihin väitteisiin. Myös tietoa oli kantelijoiden mukaan hankittu kyseenalaisilla tavoilla. 

Todellisuudessa Seiskan johto ja henkilökunta olivat saaneet kommentoida toimituksen tilannetta, mikä kävi ilmi jutusta. Kantelijoiden väitteen mukaan seiskalaisten kannanottoa ei julkaistu. 

Väite oli virheellinen, sillä kannanotto julkaistiin 26. syyskuuta. Sen julkaisusta myös keskusteltiin osan kantelijoista kanssa, joten näiden olisi pitänyt tuntea asian oikea laita.  


Ratkaisussaan Julkisen sanan neuvosto totesi, että Journalisti ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Sen mukaan toimitusten työkulttuuri on yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, josta yleisöllä on oikeus tietää. Tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa. 

Neuvosto toteaa, että jutun tiedot perustuivat toimituksen tavanomaiseen tiedonhankintaan. Tiedot oli lähteytetty asianmukaisesti ja lehti oli kertonut yleisölle, miten nimettömien lähteiden ja niiltä hankittujen tietojen luotettavuus oli varmistettu. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eikä puutteita tietojen tarkistamisessa tai lähdekritiikissä. 

Neuvoston ratkaisun perusteluiden mukaan Seiskan johto joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Journalisti oli kuitenkin pyrkinyt kuulemaan johdon edustajia riittävästi jo samassa yhteydessä. Vain osa heistä käytti tarjottua mahdollisuutta tulla kuulluksi jutussa. Muut Seiskan työntekijät eivät olleet jutusta tunnistettavissa eivätkä he joutuneet jutussa kielteiseen julkisuuteen.  

Kantelijoille ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon. Journalisti julkaisi silti useiden Seiskan työntekijöiden yhteisen kirjoituksen, jossa he kertoivat näkemyksensä. 

Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoi, että Journalisti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.