Media-ala

Etelä-Suomen Media irtisanoo kahdeksan

Etelä-Suomen Median paikallisjohtaja Karri Kannalan mukaan yhtiö seuraa jatkossa tarkasti printtilehtiensä kannattavuutta.

Etelä-Suomen Median muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena irtisanotaan kaikkiaan kahdeksan työntekijää. Journalisteja irtisanotuissa on neljä.  Yhtiössä on avoinna toimittajan paikka Aamupostissa. Jos paikkaan löytyy toimittaja nyt irtisanottujen joukosta, irtisanottavien journalistien kokonaismääräksi jää kolme.

”Neuvottelujen alussa työnantaja puhui kaikkiaan 10–14 irtisanomisesta. Koska alle sen jäätiin, tulos on kai kohtuullinen”, Etelä-Suomen Median journalistien pääluottamushenkilö Petri Lyy sanoo. 

”Esimerkiksi painettujen lehtien ilmestymispäivien vähentäminen ei ollut esillä neuvotteluissa. Positiivista oli myös se, ettei lomautuksista puhuttu.” 

Etelä-Suomen Median paikallisjohtaja Karri Kannala sanoo kuitenkin, että printtilehtien kannattavuutta seurataan tarkasti.  

”Varmaan tulevaisuudessa ilmestymispäiviä joudutaan jossain vaiheessa tarkastelemaan”, Kannala sanoo.  

”Mutta sen teemme sitten tarvittaessa erikseen.” 


Etelä-Suomen Media Oy kuuluu Mediatalo Keskisuomalaiseen. Se julkaisee paikallis- ja kaupunkilehtiä, muun muassa Aamupostia, Keski-Uusimaata, Helsingin Uutisia, Tamperelaista ja Turkulaista

Yhtiö perusteli muutosneuvotteluja paperin hinnan ja jakeluhintojen nousulla, inflaatiolla sekä Ukrainan sodan ja koronapandemian vaikutuksilla. 

Painettujen lehtien kysynnässä on myös ollut pysyvää laskua, jonka yhtiö ennakoi edelleen jatkuvan. Lisäksi inflaatio sekä mainosjakelun uhkakuvat kohdistuvat yhtiön tiedotteen mukaan erityisesti kaupunkilehtiin. 

”Nämä ulkoiset tekijät aiheuttavat niin suuria taloudellisia vaikutuksia tuotto- ja kulurakenteeseen, että meidän on pakko muokata toimintaamme”, Kannala sanoo.  


Muutosneuvotteluista seuraa myös organisaatiomuutoksia. Kaikkien Etelä-Suomen Median lehtien taitto keskitetään syyskuusta 2023 alkaen visuaaliseen keskukseen. Tämän seurauksena tapahtuu muutoksia 12 henkilön työsopimusten olennaisissa ehdoissa.  

Pääluottamushenkilö Petri Lyy sanoo ymmärtävänsä taiton keskittämisen motiivit. 

”Työnantajan ajatuksena on vapauttaa toimitukset miettimästä printtiä ja sen aikatauluja, ja vapauttaa käsiä tekemään digitaalisia sisältöjä. Näin odotettuakin nopeammassa median murroksessa pitää menetellä. Vaihtoehtoa ei taida olla.” 

Etelä-Suomen Median verkkodeski lakkautetaan ja kaupunkilehtien yhteisten verkkosisältöjen tekeminen keskitetään Helsingin Uutisten toimituksen hoidettavaksi. Tämän seurauksena irtisanotaan yksi journalisti, kahden henkilön työsopimuksen olennaiset ehdot muuttuvat ja kaksi määräaikaista työsuhdetta päättyy. 

Läntisen Uudenmaan yhteistoimituksesta irtisanotaan yksi henkilö. 

Uusimaan, Loviisan Sanomien ja Sipoon Sanomien toimitukset puolestaan yhdistetään itäisen Uudenmaan yhteistoimitukseksi.  

Tämän seurauksena irtisanotaan kaksi journalistia ja yksi ylempi toimihenkilö. Lisäksi neljän journalistin työsopimuksen olennaiset ehdot muuttuvat. Muutoksissa ei ole kyse palkanalennuksista vaan esimerkiksi toimialueen muutoksista, Kannala kertoo.