Media-ala

Otava-kustantamo vähentää kahdeksan työntekijää

Otavan toimitalo sijaitsee Uudenmaankadulla Helsingissä.

Kustannusosakeyhtiö Otava vähentää muutosneuvottelujen seurauksena kahdeksan työntekijää, joista kaksi irtisanotaan. Osa työsuhteista muutetaan määräaikaisiksi ja osa päättyy esimerkiksi eläke- ja pakettiratkaisuin.

Irtisanomiset ja määräaikaistukset kohdistuivat muun muassa graafisen suunnittelun, tuotannon ja Otavan oman kirjakaupan työntekijöihin. Journalistiliiton jäseniä heistä on neljä.

Kustannustoimittajana työskentelevä pääluottamushenkilö Tiina Talvitie sanoo, että ratkaisut olivat osin odotettuja.

”Graafisen suunnittelun tulevaisuus on pitkään ollut meillä epävarma. Myös muissa kustantamoissa on ollut se tulkinta, ettei se kuulu kustantamon ydintoimintaan”, Talvitie sanoo.

”Tämä ei ollut yllätys, muttei tietenkään se, mitä toivottiin.”

Graafinen suunnittelu aiotaan Talvitien mukaan ulkoistaa. Iso osa siitä ostetaan jo nyt muualta. Kustantamoon jää kuitenkin useampi AD, jotka tekevät myös graafista suunnittelua.

Työntekijöitä vähennetään myös digi- ja äänikirjojen tuotannosta.

”Tämä oli odottamatonta siinä mielessä, että se on ollut aika tuottava osa toimintaa.”

Talvitie uskoo, että graafisen suunnittelun ulkoistaminen sirpaloi siihen liittyvää työtä entisestään esimerkiksi kustannustoimittajien tontille. Sinänsä työn tilaaminen ulkoa ei kuitenkaan muuta työnkuvia.


Otava aloitti muutosneuvottelut helmikuussa. Ne päättyivät maanantaina 27. maaliskuuta. Neuvottelut koskivat yleistä kirjallisuutta ja Yhteiset toiminnot -yksikköä eli kaikkiaan 96 työntekijää. Heistä 33 kuuluu Journalistiliiton neuvotteleman kustannustoimittajien työehtosopimuksen piiriin.

Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtaja Eva Reenpää kertoo, että neuvotteluiden tarkoituksena oli organisoida töitä uudelleen. Yhtiö haluaa hänen mukaansa varmistaa, että ”laaja-alainen ja moniarvoinen kustantaminen on mahdollista pitkällä aikavälillä”.

”Painettujen kirjojen myynti on hiljalleen laskenut ja äänikirjamarkkinoiden kasvu hidastui viime vuonna. Yleisen kirjallisuuden myyntiin vaikuttaa myös jälleenmyyjien tilanne. Toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuus on vaikeuttanut kirjakauppojen toimintaa. Kauppojen myynti ja asiakasvirrat ovat pienentyneet”, Reenpää kertoo.

Hän vastasi Journalistin haastattelupyyntöön sähköpostitse.

Otava-konserni kertoi maaliskuun alussa, että sen liikevaihto laski viime vuonna kuusi prosenttia ja operatiivinen tulos 24,5 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan tuloksen heikentyminen johtui heikosta joulumyynnistä, panostuksista digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yleisestä kustannuksien kasvusta.

Tiina Talvitien mukaan yleisen kirjallisuuden tilanne on haastava: painettujen kirjojen myynti ei vedä, eivätkä digitaaliset tuotteet tuota samalla tapaa. Hän kuitenkin uskoo, että digipuolelta voisi löytää kasvua. Oppimateriaalien puolella siinä on onnistuttu.

”Toivoisin itse, että siihen investoitaisiin lisää sen sijaan, että sitä karsitaan.”