Media-ala

Media-alan perhevapaat jäämässä epätasa-arvoisiksi – vanhempainvapaauudistus ei etene 

Työnantajaliitto Medialiiton työmarkkina-asiantuntija Minna Elo sanoo liittonsa kannattavan perhevapaauudistusta. Se ei kuitenkaan saa maksaa lisää.     

Perhevapaiden uudistaminen media-alalla on jumissa.      

Suomi uudisti vanhempainvapaat elokuussa. Tarkoitus on jakaa vapaita tasaisemmin vanhempien välillä. 

Media-alan työntekijät eivät kuitenkaan pääse nauttimaan uudistuksesta.     

Laki määrää perhevapaiden pituuden – ei sitä, saako perhevapaiden ajalta palkkaa. Palkasta sovitaan työehtosopimuksissa, eivätkä Journalistiliitto ja työnantajaliitot ole Yleä lukuun ottamatta päässeet sopuun tessien päivittämisestä lakiuudistuksen mukaisiksi. Näin ollen media-alan työntekijä saisi jäädä uuden lain mukaisille vapaille, mutta palkallinen vapaa ei muuttuisi. 

Journalistiliiton edunvalvontajohtajan Petri Savolaisen mukaan työnantaja pelkää uudistuksen aiheuttavan lisäkustannuksia.     

“Se on outoa, koska myös työnantajapuoli oli mukana perhevapaauudistuksen valmistelussa ja siitä vallitsi etukäteen laaja yhteiskunnallinen yksimielisyys”, Savolainen sanoo.     

Lehdistön työehtosopimuksesta neuvottelee Journalistiliiton kanssa työnantajien Medialiitto.     

Medialiiton työmarkkina-asiantuntija Minna Elo sanoo Medialiiton kannattavan perhevapaauudistusta. Se ei kuitenkaan saa maksaa lisää.     

”Alalla ei mene niin hyvin, että voisimme lähteä nostamaan kustannuksia lisäämällä palkallisten päivien määrää”, Elo sanoo. 

Medialiitto ei kuitenkaan ole Elon mukaan laskenut, kuinka paljon uudistus maksaisi tai lisäisikö se kuluja lainkaan.     

Medialiitto esitti keväällä lehdistön työehtospimukseen omaa malliaan. Journalistiliitto hylkäsi sen, koska se olisi vähentänyt palkallisten perhevapaiden kokonaismäärää.  Työntekijät ja työnantajat ovat erimielisiä myös yhdenvertaisuuskysymyksistä. Työnantaja pohtii, kenelle se maksaa jatkossa vanhempainvapaalta palkkaa esimerkiksi silloin, jos molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta. 

Vanhempien sukupuoleen liittyvät termit, kuten äitiysraha ja isyysraha, jäivät lakiuudistuksessa historiaan. Tilalle tulivat raskausraha ja vanhempainraha. Työehtosopimuksissa mainitaan edelleen sanat äitiysvapaa ja isyysvapaa.  

Toistaiseksi Journalistiliitto ja Medialiitto eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä sukupuolineutraaleista termeistä. Työnantajan perusteena on se, että vanhempainvapaaseen on oikeutettu eri henkilöpiiri kuin se, jolle on aiemmin maksettu kuudelta päivältä isyysvapaan palkka.  

Asiaa pohditaan vielä, Medialiiton Elo sanoo. 

“Emme ole lyöneet kantaamme lukkoon, asia on vielä kesken.” 

Lue lisää aiheesta Journalistin syyskuun numerosta 16. syyskuuta.
 

 

     

Lehdistön työehtosopimus takaa tällä hetkellä äidille kolme kuukautta palkallista äitiysvapaata ja isälle kuusi päivää palkallista isyysvapaata. Jatkossa synnyttävä vanhempi saa lain mukaan päivärahaa 40 raskausrahapäivältä ja kumpikin vanhempi 160 vanhempainrahapäivän kiintiön.