Media-ala

Medialiiton Jukka Holmberg ei halua arvioida Yle-lain vaikutusta mediatalojen tulokseen: ”Laki on voimassa ja nyt katsotaan, miten sitä noudatetaan” 

Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg on tyytyväinen uuteen Yle-lakiin. Medialiitto aikoo seurata, miten Yle noudattaa lakia ja raportoi havainnoistaan EU-komissiolle.

Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg on varauksellisen tyytyväinen maanantaina 1. elokuuta voimaan tulleeseen Yle-lakiin.  

Uusi laki rajoittaa Ylen oikeutta julkaista tekstisisältöjä. Tekstimuotoisten verkkosisältöjen yhteydessä on elokuusta lähtien oltava ääntä tai liikkuvaa kuvaa. Poikkeuksia tosin sallitaan muun muassa nopeissa uutistilanteissa ja STT:ltä hankittujen juttujen yhteydessä.  

Medialiitto kanteli Ylen tekstisisältöjen laajuudesta EU-komission vuonna 2017. Komission viimevuotinen päätös vahvisti, että Ylen sisällöt voidaan eurooppalaisen kilpailulainsäädännön valossa tulkita liian laajoiksi.   


Uuden lain valmisteluvaiheessa Medialiitto perusteli Ylen sisältöjen rajoittamista myös sillä, että Ylen ilmaiset tekstisisällöt syövät kaupallisten verkkolehtien tilauksia.  

Koska uuden Yle-lain vaikutusten voi olettaa näkyvän mediayhtiöiden tuloksissa ja minkä suuruisina?  

Jukka Holmberg väistää kysymyksen.  

”Lakia muutettiin sen takia, että se ei aiemmin noudattanut EU:n sääntelyä”, Holmberg sanoo. 

”Oikeusvaltiona Suomi halusi saattaa lainsäädäntönsä sille tolalle, kuin sen kuuluu EU:n sisämarkkinoilla olla.” 

Et siis halua arvioida kuinka suuri vaikutus uudella lailla on mediayhtiöiden tulokseen, ja kuinka pian vaikutus on nähtävissä? 

”Nyt seurataan lain toteutumista ja johtopäätöksiä vedetään myöhemmin.” 

Vuonna 2020 julkaistun, Oxfordin ja Münchenin yliopistoissa tehdyn EU:n laajuisen tutkimuksen mukaan yleisradioyhtiöiden verkkosisältöjen todettiin innostavan kuluttajia myös kaupallisen median pariin. Niiden ei todettu haittaavan mediabisnestä.  


Holmberg korostaa lainmuutoksen osoittaneen, että Medialiiton kantelu oli aiheellinen.  

”EU-komissio totesi, että Suomi ei ollut noudattanut valtiontukisääntelyn vaatimuksia”, Holmberg sanoo.  

”Oli tärkeää, että nyt saatiin rajanveto siitä, mitä kuuluu ja mitä ei kuulu yleisradiotoimintaan.” 

Holmberg sanoo Medialiiton olevan uuteen Yle-lakiin enimmäkseen tyytyväinen.  

”Pääperiaatteet ovat hyvät, vaikka lakiin jäikin liikaa poikkeuksia.” 

Holmberg ei kerro, aikooko Medialiitto jatkaa Ylestä kantelemista myös jatkossa. Liittoon kuuluva Radiomedia on tehnyt Ylen hallintoneuvostolle arviointipyynnön Yle Areenan sisältöjen laajuudesta. EU-komissiossa taas on vireillä Sanoman kantelu Ylen ilmaisista oppimateriaaleista.  

”Nyt on olennaista, miten uutta lakia noudatetaan”, Holmberg sanoo.  

”Olemme sopineet EU-komission kanssa, että seuraamme lain noudattamista ja raportoimme heille. Valta mahdollisista jatkotoimista on komissiolla.” 

Lisää Yle-laista Journalistissa 6/2022, joka ilmestyy 19.8. 

Lue lisää aiheista: