Media-ala

Hakijamäärät media-alan korkeakoulutuksiin vähenivät

Vera Krok, 21, valmistautui valintakokeisiin Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereella. Krokille on tärkeää päästä opiskelemaan alaa, jonka kautta on mahdollista olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa ja herättää keskustelua.

Tämän kevään korkeakoulujen yhteishaussa yli 5 000 ihmistä haki opiskelemaan media-alaa ja sen tutkimusta. Jyväskylää lukuun ottamatta hakijoiden määrä laski useilla kymmenillä jokaisessa alan hakukohteessa. Keskimäärin lasku oli noin seitsemän prosenttia viime vuodesta ja 13,5 prosenttia vuodesta 2020.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan suosituimmat media-alan hakukohteet olivat tänä vuonna Turun ammattikorkeakoulun medianomin koulutus (954 hakijaa) ja Tampereen yliopiston journalistiikan opintosuunta (675).

Tampereen yliopiston journalistiikan yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi ei usko, että journalistikoulutukseen hakemisessa olisi välttämättä meneillään mitään erityistä trendiä, sillä korkeakoulujen hakijamäärät ylipäätään vähenivät tänä vuonna yhteensä 20 000 hakijalla.

Jyväskylän yliopiston journalistiikan yliopistonopettaja Panu Uotila taas arvelee, että satunnaisvaihtelun lisäksi hakijamääriin vaikuttaa vallitseva maailmantilanne.

”Uskon, että viime vuosien hyvissä hakijamäärissä näkyy toimittajien työtilanteen koheneminen ja se, että suuret kriisit, kuten korona ja nyt uusimpana Ukrainan sota, korostavat journalistien työn merkitystä. Mielikuvilla on iso merkitys hakupäätöksissä.”

Parin viime vuoden aikana yli puolet hakijoista on valittu yliopistoon todistuksella. Journalismin opintoihin on kynnysvaatimuksena arvosana C äidinkielestä. Parhaiten pisteitä saa äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja yhdestä valitusta humanistisesta reaaliaineesta. Todistusvalinnan vaikutus on ollut kaksijakoinen: toisia se helpottaa korkeakoulujen yhteishaussa merkittävästi, toisille se tuo valintakokeiden rinnalle uuden stressin aiheen. Ammattikorkeakoulujen journalismikoulutuksista ainoastaan Haaga-Heliaan voi päästä todistuksella, ja kiintiö on vain kolme opiskelijaa.


”Luulen, että tärkeä motiivi tulla alalle on halu tarkastella kriittisesti ja syvällisesti yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä.”

Vera Krok, Voionmaan monimediatoimittajalinjan opiskelija

21-vuotias Vera Krok valmistautui tänä vuonna valintakokeisiin Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereella. Krok hakee neljättä kertaa Tampereelle journalistiikkaan ja päätti viime vuonna mennä kansanopistoon kehittämään taitojaan jo etukäteen. Monimediatoimittajalinjalla opiskelijat perehtyvät niin kirjoittamiseen, valokuvaukseen, tv-työhön kuin urheiluselostamiseenkin.

”Halusin päästä kokeilemaan, onko tämä työ juuri sitä mitä haluan”, Krok sanoo.

Huhti – toukokuussa opiskelijat valmistautuivat valintakokeisiin sekä yhdessä että opettajan kanssa käymällä aineistoja läpi ja tekemällä kirjoitustehtäviä. Itse lukeminen jää vapaa-ajalle.

”Täällä saatu vertaistuki on todella tärkeää.”

Tänä vuonna Tampereen ennakkomateriaaleissa on tutkimuksia visuaalisesta journalismista, kansalaisjournalismin dialogeista sekä datan journalistisesta ja läpinäkyvästä hyödyntämisestä. Kokeen B-osassa puolestaan vaaditaan luovaa osaa-mista.

”Luulen, että tärkeä motiivi tulla alalle on halu tarkastella kriittisesti ja syvällisesti yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä”, Krok arvelee.

Journalismikoulutusten laskeneiden hakijamäärien hän taas epäilee johtuvan mahdollisesti siitä, että ala näyttäytyy ulkopuolisille rankkana. Käsitys voi syntyä esimerkiksi toimittajan roolista joskus rajunkin kritiikin kohteena.

EDIT: Oikaisu 17.6. klo 16:15
Journalistin 5/2022 opiskelupaikkoja käsittelevässä jutussa oli virheitä. Jutussa puhuttiin “journalismin hakukohteista”. Todellisuudessa kyse oli laajemmin media-alan hakukohteista.
Suosituin hakukohde oli Tampereen yliopisto, ei Turun ammattikorkeakoulun medianomilinja tai Helsingin yliopiston Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma, kuten jutussa alun perin todettiin. Turun ammattikorkeakoulun medianomilinjan kokonaishakijamäärä on 954, ei 798
, kuten jutussa alun perin todettiin.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa valitaan todistusvalinnalla viisi opiskelijaa, ei kolme.