Media-ala

STT uudisti rekrytointipolitiikkansa – vähemmän määräaikaisuuksia, osa-aikaisetkin vakinaistetaan

Emmi Tilvis solmi alkuvuodesta vakituisen osa-aikaisen työsopimuksen STT:n kanssa. ”Olen tosi tyytyväinen ja iloinen siitä, että saan tehdä koulutustani vastaavaa työtä heti valmistumisen jälkeen. STT:ssä olen sekä oppinut uutistyöstä paljon uutta että vakuuttunut opiskelleeni oikealle alalle.” 

Pitkään talousvaikeuksista kärsinyt STT on palkannut alkuvuonna viisi vakituista toimittajaa. 

Päätoimittaja Minna Holopaisen mukaan rekrytoinnit ovat osa yhtiön uutta rekrytointipolitiikkaa. Rekrytoinneista kaksi on kokoaikaista ja kolme osa-aikaista. 

”Olemme jo muutaman vuoden pyrkineet minimoimaan määräaikaisuudet ja etenkin niiden ketjutukset, ja mieluummin vakinaistamaan useampia toimittajia osa-aikaisina. Osa-aikaisille tarjoamme lisätöitä sen verran kuin he haluavat ottaa”, Holopainen sanoo. 

Työsopimuslain mukaan määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla perusteltu syy. Toistuvia peräkkäisiä määräaikaisuuksia ei saa laatia, jos työvoiman tarve on pysyvä.  

Laki pyrkii turvaamaan työntekijän oikeuksia. Holopainen on sitä mieltä, että vakituinen työsuhde sitouttaa työntekijän määräaikaisuutta vahvemmin, ja se hyödyttää myös työnantajaa. 

”Tämä on ehdottomasti parempi malli kuin entinen pätkätöiden ketjuttaminen etenkin nyt, kun alaa vaivaa pula osaavasta työvoimasta. Toivomme, että saamme näin hoidettua myös sijaisuuksia.”  

Holopaisen mukaan vakituinen työsuhde parantaa työntekijän hyvinvointia ja mahdollisuutta keskittyä työhön. 

”Muistan takavuosilta, miltä toimituksessa aina vuodenvaihteessa tuntui, kun ihmiset jännittivät jatkoaan. Vakinaistamalla mahdollisimman monia vältämme myös vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden välistä juopaa.” 

Alkuvuoden rekrytointien lisäksi STT tarjosi syksyllä 2021 ja 2020 osalle kesätyöntekijöistään vakituista osa-aikaista sopimusta. 

Miksi rekrytoitte nimenomaan osa-aikaisia ettekä kokoaikaisia vakituisia? 

”Tarvitsemme työvoiman suhteen myös joustoa. Ihmisiä on esimerkiksi erilaisilla vapailla vaihteleva määrä. Emme halua joutua tilanteeseen, jossa olisimme vakinaistaneet enemmän työaikaa kuin mille meillä on muuttuvissa tilanteissa tarvetta”, Holopainen sanoo. 

“Toisaalta työntekijäpula olisi ylityön vuoksi kaikkein kalleinta.” 

Ennen kuin STT avaa paikkoja ulkoiseen hakuun, se tarjoaa osa-aikaisilleen lisätöitä. Holopaisen käsityksen mukaan kaikilla STT:n työntekijöillä on sen verran töitä kuin he haluavat. 

”Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita, ja osa on muun muassa opiskelijoita. Alkuvuodesta meille hakeneissa oli myös niitä, joita kiinnosti nimenomaan osa-aikaisuus.” 


Yksi STT:lle tänä vuonna osa-aikaiseksi vakinaistetuista on Emmi Tilvis, 27. Hän valmistui alkuvuodesta 2021 Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan journalistiikka. Saman vuoden maaliskuussa hän aloitti STT:llä tarvittaessa töihin kutsuttavana ja toukokuussa kesätyöntekijänä.  

Kesätyösopimus oli määräaikainen. Sen perään Tilvis olisi voinut hakea osa-aikaista vakituista sopimusta. Hän päätyi kuitenkin hakemaan tarjolla ollutta määräaikaista sijaisuutta.   

Tämän vuoden helmikuussa Tilvis solmi STT:n kanssa vakituisen osa-aikaisen sopimuksen. Hän tekee täyttä työaikaa elokuulle, jonne aiempi kokoaikainen määräaikaisuus kestää. Sen jälkeen työaika on 50-prosenttinen. 

Tilvis uskoo pystyvänsä tekemään STT:llä jatkossa töitä enemmän kuin osa-aikaisen sopimuksensa minimimäärän. Hän toivoo saavansa tulevaisuudessa kokoaikaisen vakituisen työpaikan.  

”Se on tavoite, ja uskon, että se toteutuukin jossain vaiheessa. Kun STT tarvitsee lisää työntekijöitä, omaa työaikaprosenttiaan on mahdollisuus nostaa”, Tilvis sanoo. 

Journalisti uutisoi viime syksynä, että media alan yhtiöt aloittivat vuosien irtisanomisten jälkeen uusien työntekijöiden rekrytoimisen.  

Ennen valmistumistaan Tilvis piti vakityöpaikan saamista epävarmana. Tulevaisuudessa hän voisi solmia määräaikaisenkin työsopimuksen, mutta toistaiseksi voimassa oleva olisi parempi. 

”Vakituinen työsuhde on henkisesti erilainen. Siinä pystyy suunnittelemaan pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi asumisratkaisujaan. Määräaikaisilla saattaa olla työpaikalla eri asema kuin vakituisilla. STT:ssä minusta on määräaikaisenakin tuntunut vakituisten kanssa ihan tasa-arvoiselta.” 

STT:n kokopäiväisinä vakituisina toimittajina aloittivat maaliskuun alussa Markku Uhari ja Kaisu Suopanki. Uutena osa-aikaisena toimittajana aloitti Terhi Riolo Uusivaara. STT:ssä jo aiemmin työskennelleistä toimittajista osa-aikaisena vakinaistettiin Emmi Tilviksen lisäksi Ayla Albayrak