Media-ala

Tampereen yliopiston leikkaukset huolettavat opiskelijoita – ”Opintoneuvonta on jo nyt ylityöllistetty”

Tampereen yliopiston yt-neuvottelujen seurauksena tukipalveluista vähenee 173 työntekijää.

Tampereen yliopiston tukipalveluista lähtee 16. marraskuuta päättyneiden yt-neuvottelujen seurauksena 173 työntekijää.

”Luvussa on mukana irtisanottavia, työsuhteen päättymisen paketin ja eläkepaketin ottaneita sekä itse irtisanoutuneita”, pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola kertoo.

Hänen mukaansa 17. joulukuuta mennessä selviää tarkemmin, mistä toiminnoista työntekijöitä lähtee.

Yliopiston tukipalveluita ovat hallinto, kirjasto ja it-tuki. Torkkolan mukaan vähennykset lisäävät opettajien ja tutkijoiden työtaakkaa, kun tukipalveluissa aiemmin tehtyä työtä siirtyy heille.

Opiskelijat ovat huolestuneita myös leikkausten vaikutuksista kirjastoihin ja opintoneuvontaan.

”Ne ovat meille kriittisiä palveluita. Aina, kun yt-neuvotteluissa on tullut uusia käänteitä, ainejärjestön keskusteluryhmissä on mietitty huolestuneena, mitä ne tarkoittavat”, sanoo journalistiopiskelijoiden ainejärjestön Vostokin varapuheenjohtaja Arttu Timonen.

Timosen mukaan opintoneuvontaa antavat koulutusasiantuntijat ovat opettajien ohella opiskelijoille tiedekunnan tärkeimpiä henkilöitä. Heiltä opiskelijat saavat neuvoja opintojen suunnitteluun ja ajoittamiseen tai vanhojen opintojen sovittamiseen uudistuviin opetussuunnitelmiin.

”Jos opiskelija on kurssiensa kanssa hukassa, hän laittaa koulutusasiantuntijalle viestiä. On pelottavaa, että tällainen kontakti häviäisi ja pitäisi yksin stressata siitä, miten kaikki hoituu”, Timonen sanoo. 

Timosen mukaan koulutusasiantuntijat ovat olleet ylityöllistettyjä jo ennen yt-neuvotteluja. 

”Jos resurssit vähenevät ja yhteyden saaminen vielä vaikeutuu, tilanne ei näytä hyvältä. Meillä on ollut jo nyt vaikeuksia saada tarpeeksi ohjausta.” 


Palveluihin kohdistuvien leikkausten lisäksi opiskelijoita ovat syksyn aikana huolettaneet yliopiston johdon suunnittelemat tilavähennykset. Yliopisto aikoi luopua muun muassa keskustakampuksen Linna-kirjastorakennuksesta.

Yliopisto palautti tilavähennykset valmisteluun sen jälkeen, kun opiskelijat, tiedekunnat, professorit ja yliopiston sisäinen yhteistyöelin konsistori kritisoivat suunnitelmia. 

Timosen mukaan jatkuva keskustelu leikkauksista on omiaan vähentämään luottamusta yliopiston johtoa kohtaan myös opiskelijoiden keskuudessa.

Erityisen pahalta epävarmuus tuntuu pitkän korona-ajan jälkeen, johon liittyy nytkin pelkoa yliopiston sulkeutumisesta. 

”Kaverit ympärillä ovat väsyneempiä kuin normaalisti. Yliopisto on tärkeä osa elämäämme. Kevään isoja asioita on, mitä yliopisto voi tehdä tukeakseen opiskelijoiden jaksamista.”   


Pääluottamushenkilö Sinikka Torkkolan mukaan tukipalveluista vähenevistä 173 työntekijästä on irtisanottavia 134. Omasta aloitteestaan työteon yliopistolla päättää 39 työntekijää, joista 21 irtisanoutuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja 18 muista syistä.

Irtisanomisen vaihtoehtona työnantaja tarjoaa sopimusta työsuhteen päättymisestä. Lisäksi työnantaja tarjoaa 81 irtisanottavalle toista työtä.

Torkkola sanoo työnantajan ilmoittaneen ennen yt-neuvotteluja, että vapaaehtoisesti irtisanoutuvat vähentäisivät irtisanottavien lukumäärää.  

Työntekijöiden mielestä lupaus ei toteutunut neuvotteluissa. 

”Neuvotteluiden seurauksena nykyiset työt loppuvat yhteensä 254 henkilöltä, mikä on enemmän kuin alun perin ilmoitettu henkilötyövuosien vähennystarve 215”, Torkkola sanoo.

Lukujen lisäksi työnantaja ja työntekijät ovat erimielisiä osalle irtisanottavista tarjottavien uusien työtehtävien sopimusehdoista. Yt-neuvottelujen päättyessä työntekijät olivat sitä mieltä, ettei työnantaja ollut pystynyt perustelemaan työvoiman vähennyksiä tuotannollisilla eikä taloudellisilla syillä.


Lue lisää: Tampereen yliopisto vähentämässä tukipalveluista 215 ihmistä, opettajien työtaakka kasvaa – ”Ensi keväänä täällä on kaaos”