Työelämä

Turun Sanomat edellyttää toimitukseltaan lähitöitä

Turun Sanomien toimituksessa tehdään lähitöitä, vaikka moni työntekijä toivoisi mahdollisuutta jatkaa etätöitä ainakin välillä.

Turun Sanomat on palannut toimituksessaan aikaan ennen koronapandemiaa. Kun valtakunnallinen etätyösuositus lokakuun puolivälissä päättyi, TS-Yhtymän työntekijät palasivat lähitöihin. Muista lehtitaloista poiketen Turun Sanomat ei ottanut käyttöön hybridimallia, etä- ja lähityön yhdistelmää.

Toimituksessa on ”palattu vuoden 2019 käytäntöön”, pääluottamushenkilö Harri Ahola vahvistaa. Työnantaja vaatii etätyöskentelyyn erityisen syyn. Paluu vanhaan on aiheuttanut toimituksessa tyytymättömyyttä, joskaan ei koko toimituksessa, Ahola sanoo.

”Mielipiteitä on laidasta laitaan. Osa haluaisi työskennellä edelleen pääasiassa etänä, osa taas ei halua tehdä etänä ollenkaan. Selkeän enemmistön toive on, että ainakin jonkin verran olisi mahdollisuuksia etätöihin.”

Ajatellaanko toimituksessa, että henkilökunnan työtehoon etätöissä ei luoteta?

”En tiedä, kuinka laajalti näin ajatellaan, mutta sellaistakin olen kuullut”, Ahola sanoo.

Journalistin tietojen mukaan kyse on konserninjohdon näkemyksestä, että ”asiat toimivat paremmin” lähitöissä. Lisäksi konserninjohdon näkemys on, että tuhannen työntekijän konsernissa ei voida räätälöidä kaikille omaa etätyömallia, joten on tasapuolisempaa edellyttää kaikilta lähityötä.


TS-Yhtymän hallintopäällikkö Anu Lehtisalo vahvistaa, että yhtiö on halunnut palata koronaa edeltäneeseen työkäytäntöön.

”Työskentelemme niin kuin ennen koronaakin. Korostan, että noudatamme kaikessa viranomaisten ohjeita ja seuraamme niitä aktiivisesti”, Lehtisalo sanoo.

Onko etätyöt siis kielletty täysin tai lähes täysin?

”Meillä tehdään etätöitä hyvin vähän”, Lehtisalo sanoo.

”En osaa ottaa kantaa, onko ne kielletty. Niitä ei ole kielletty, jos niitä on tehty ennen koronaa. Mutta jos käytäntö on muuttunut tänä korona-aikana, niin siinä tapauksessa on palattu koronaa edeltävään työkäytäntöön.”

Lehtisalon mukaan lähitöihin paluuseen ei liity dramatiikkaa, erityistä tilanneanalyysiä tai syitä.

”Asiaa ei ole pohdittu sen enempää analyyttisesti. Meillä tietysti on kovin erilaisia työnkuvia, työtehtäviä ja työvälineitä, mutta tähän ei liity sen suurempaa kuin, että palattiin koronaa edeltävään käytäntöön. Ymmärrän toki, että se aiheuttaa myös pettymystä ja että osa työntekijöistä voi olla tilanteeseen tyytymättömiä. Osa on myös tyytyväisiä.”

Lehtisalo toteaa, että linjaus on tämänhetkinen, ja että tilanne saattaa jatkossa myös muuttua. Tätä toivoo myös pääluottamushenkilö Harri Ahola.

”Ihan millä tahansa työpaikalla suorittavassa portaassa koetaan, että siellä tiedetään parhaiten toimivat käytännöt. Toivoisimme pääsevämme asiassa kompromissiin. Pyrimme jatkamaan neuvotteluita.”


Tutkimusten mukaan toimitustyötä tekevät arvostavat etätyön mahdollistamaa joustoa arjessaan.

Åbo Akademin ja Journalistiliiton keväällä tekemän kyselytutkimuksen mukaan etätyö näyttää lisänneen työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Suurin osa vastaajista halusi jatkaa myös pandemian jälkeen etätöiden tekemistä ainakin osan aikaa viikosta.

Reuters-instituutin marraskuussa julkaiseman kansainvälisen tutkimuksen mukaan vain yhdeksän prosenttia journalistisen työn johtajista haluaa toimituksensa palaavan pandemiaa edeltävään tilanteeseen.