Journalismi

Toimittajat etsivät ratkaisuja ilmastojournalismin parantamiseksi

Sandra Järvenpää (vas.) ja Aino Huotari kartoittavat toimitusten tapoja käsitellä ilmastoaiheita.

Toimittajat Aino Huotari ja Sandra Järvenpää käynnistävät lokakuussa selvityksen, jolla he pyrkivät kartoittamaan, miten toimituksissa käsitellään ilmastoa. Selvitys hakee myös ratkaisuja siihen, miten tehdään vastuullista ilmastojournalismia.

”Tavoittelemme kattavaa tilannekuvaa alan osaamisesta, jaksamisesta, asenteista ja toimituksissa tehdyistä linjauksista. Toivomme myös, että kyselyn pohjalta rakentuisi esimerkiksi kuva sitä, millaista koulutusta alalla tarvitaan. Selvityksessä hyödynnetään kyselyn avulla kerättyä aineistoa”, Järvenpää sanoo.

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten ilmasto- ja ympäristökriisistä tulisi kirjoittaa.

“On upeaa, että keskustellaan, mutta tuntuu, että keskustelu on vähän jumiutunut ‘oikeiden’ ja ‘väärien’ tapojen selvittämiseen. Vastuutetaanko yksilöä vai ei, kirjoitetaanko uhista vai ratkaisuista, puhutaanko ilmastokriisistä vai ilmastonmuutoksesta.”

Järvenpää muistuttaa, ettei journalismin lukijat tai suomalaiset ylipäätään ei ole homogeeninen joukko, ja siksi tarvitaan monipuolista journalismia.

“Ihmiset suhtautuvat asioihin ja sisältöihin eri tavoin. Meidän pitää päästä irti siitä pohdinnasta, että miten tätä tehtäisiin ‘oikein’. Mitä laajemmin tehdään ja mitä laajemmin keskustellaan, sen parempi, koska ilmastokriisiin reagoinnilla on kiire, myös journalismissa.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat kaikki journalistista työtä tekevät. Koottava tieto voi olla hyödyllistä myös esimerkiksi oppilaitoksille tai aiheen parissa viestintää tekeville ihmisille.

Kysely lähetetään toimituksiin lokakuun aikana. Raportin on määrä valmistua tammi – helmikuussa.
“Raportin tarkoitus on kartoittaa alalla työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia, ja viedä tätä keskustelua eteenpäin.”