Liitto

Mediakunta jatkoi kasvua ja teki voittoa

Journalistiliiton työosuuskunta Mediakunta jatkoi viime vuonna kasvuaan koronapandemiasta huolimatta. Mediakunnan liikevaihto kasvoi 1,5 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon.

Palkkoja ja palkkioita osuuskunta maksoi vuoden aikana 1 242 000 euroa, mikä on noin 60 000 euroa aiempaa enemmän. Osuuskunnan tilikauden tulos oli 47 600 euroa, mikä on merkittävästi parempi kuin aiemmin. Vuoden aikana Mediakunta lyhensi Journalistiliitolta saamaansa lainaa.

Vuoden lopussa journalistien ja viestijöiden työosuuskuntaan Mediakuntaan kuului 262 jäsentä. Viime vuonna uusia jäseniä liittyi 27.