Media-ala

Partio-lehdestä tulee ”journalistisin ottein tehty jäsenlehti” – päätoimittajat irtisanoutuivat

Suomen Partiolaisten julkaisema Partio-lehti luopuu Julkisen sanan neuvoston jäsenyydestä, ja lehden printtiversio lakkautetaan vuoden 2022 lopussa. Järjestön hallitus päätti asiasta kokouksessaan 1. syyskuuta. 

Suomen Partiolaisten tiedotteen mukaan Partio-lehti on vuoden 2021 alusta ”journalististin ottein tehty jäsenlehti”. Lehdellä on noin 100 000 lukijaa, ja sen kohderyhmää ovat 15–22 vuotiaat nuoret. 
 
Lehden päätoimittajat ovat olleet vapaaehtoisia, joiden tausta on ollut journalismissa ja sen opinnoissa. Päätoimittajat eivät saa työstään palkkaa, mutta ovat juridisessa vastuussa lehdestä.  

Suomen Partiolaiset perustelevat päätöstä tiedotteessaan digitaaliseen viestintään siirtymisellä ja viestinnän kehittämisellä. 

Hallituksen viestinnästä vastaava jäsen Satu Salo-Jouppila ja viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja Malin Lindholm jättivät kuitenkin päätöksestä eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.  He olisivat halunneet, että lehti jatkaisi ennallaan.

Journalistin tavoittamat Salo-Jouppila ja Lindholm eivät kommentoi päätöstä. 

”Valitettavasti tämä on niin vaikea aihe”, Salo-Jouppila sanoo. 

Journalistin saamien tietojen mukaan hallituksen päätös on tehty vastoin viestinnästä vastaavien ja päätoimittajia kuulleiden henkilöiden näkemystä. Suomen partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola vahvistaa tiedon.

”Hallitus on käynyt tässä kokonaisuudessaan pitkän keskustelun ja kuunnellut myös päätoimittajien ja toimituksen näkökulmaa asiaan. Tämä on ollut monin tavoin vaikea päätös, ja hallitus tietää, että tämä on iso ja merkittävä päätös. Tässä on jouduttu punnitsemaan monien eri asioiden välillä”, hän sanoo. 

Nykyiset päätoimittajat Susanna Koivisto ja Laura Kanerva jättävät tehtävänsä tämän vuoden lopulla vastauksena järjestön linjaukseen.  

Journalistiikkaa Tampereen yliopistossa opiskeleva ja sisällöntuottajana työskentelevä Koivisto sekä hänen päätoimittajaparinsa, Haaga-Heliassa journalismia opiskellut ja viestinnän parissa työskentelevä Kanerva olivat nimitetty tehtäviinsä vuoden 2021 loppuun asti.

Päätoimittajat arvioivat, että päätöksen taustalla on hallituksen tarve vaikuttaa enemmän lehden sisältöön.

”Suomen Partiolaisten hallituksella on ollut olo, että Partio-lehti ei tue heidän strategiaansa tarpeeksi. He ovat halunneet kertoa enemmän strategiassaan olevista asioista ja päästä vaikuttamaan siihen, mitä lehdessä on”, Koivisto kertoo Journalistille

Maanantaina 8. syyskuuta julkaisemassa Facebook-päivityksessään Koivisto kritisoi Suomen Partiolaisia piilottelevasta ja epäonnistuneesta viestinnästä lehden muutoksen osalta. 

Partiolaisten tiedote on otsikoitu ”Partiolaisten viestintää kehitetään”. 

Lehden journalistisuudesta luopumista ja esimerkiksi Julkisen sanan neuvostosta eroamista ei tiedotteessa ilmaista suoraan, vaan muutosta sivutaan alaotsikon ”Partio-lehden jäsenviestinnällistä roolia vahvistetaan” alla. 

Partiolaisten Ruohola on pitkään hiljaa kysyttäessä miksi tiedotteessa ei sanota suoraan, että Partio-lehti eroaa JSN:n jäsenyydestä, vaan viitataan ”journalistisin ottein tehtyyn jäsenlehteen”. 

”Kun tiedotetta kirjoitettiin, niin uskoimme viestivämme tämän asian ihan selkeästi. Mitään salailua tai piilottelua tässä ei missään nimessä ole”. 

Julkisen sanan neuvoston entinen puheenjohtaja, asian kanssa kaudellaan tekemisissä ollut Elina Grundström tuomitsi partiolaisten tiedotustavan harhaanjohtamisena maanantaina Facebook-päivityksessään. 

Koivisto kertoo, että Grundström oli myös viime vuonna kokoustanut lehden nykyisten ja entisten päätoimittajien kanssa ja tarjoutunut keskustelemaan Suomen Partiolaisten hallituksen kanssa tilanteesta. Tarjouksesta kieltäydyttiin kiireeseen vedoten. 

Koiviston mukaan lehden suunta oli kääntynyt journalistisemmaksi ja itsenäisemmäksi muutamien häntä edeltäneiden päätoimittajien aikana, mutta seurauksena on ollut myös negatiivista julkisuutta järjestölle. Perussuomalaisen puolueen Suomen Uutiset ja Iltalehti tulkitsivat uutisissaan Partio-lehden ilmastopelin kannustavan vapaaehtoiseen lapsettomuuteen.

Vuonna 2019 julkaistussa ilmastopelissä pelaajat tarkastelevat erilaisia ilmastotekoihin liittyviä väitteitä ja keskustelevat ajatuksistaan niihin liittyen.  

Vuosina 2018–2019 päätoimittajina toimineiden Sonja Parkkisen ja Salla Varpulan mukaan väitteet oli otettu pois kontekstistaan. Heidän mukaansa järjestö tuki päätoimittaja aluksi, mutta pyysi myöhemmin poistamaan pelin verkkosivuilta. Päätoimittajat kieltäytyivät, koska päätökselle ei ollut journalistisia perusteita.  

Partiolaisten suljetussa Facebook-ryhmässsä hallituksen puheenjohtaja Maria Ruohola ja varapuheenjohtaja Lasse Roiha ovat Journalistin näkemien kuvankaappausten mukaan perustelleet lehden linjan muuttamista muun muassa järjestölle tärkeiden aiheiden saamisella lehteen sekä itsenäisen julkaisun mahdollisesti aiheuttaman maineriskin välttämisellä. 

Myös nykyisten päätoimittajien kaudella toimitukselle on esitetty sisällön suhteen pyyntöjä, joista toimitus ei ole innostunut. Susanna Koiviston ja Laura Kanervan kauden alussa järjestön hallitus lähestyi päätoimittajia positiivisia näkökulmia sisältävän juttutoivelistan kanssa. Toivelistan jutut oli laitettu tärkeysjärjestykseen ja kunkin jutun kohdalla kerrottiin, mitä strategian kohtia ne toteuttavat. Päätoimittajat eivät juurikaan tehneet listalla olleita juttuja.

Hallituksen puheenjohtaja Ruohola vahvistaa listan olemassaolon. Hänen mukaansa päätoimittajien rekrytoinnissa oli välittynyt epäselvyys suhteessa lehden linjaan ja järjestön rooliin. 

”Kun heidät rekrytoitiin, olisi ollut tärkeä keskustella, millaisia toiveita tässä on”, Ruohola sanoo.