Media-ala

Tekniikan Maailma alensi palkkioitaan – samat jutut halutaan ostaa jopa 15 prosenttia halvemmalla

Tekniikan Maailman päätoimittaja Reijo Ruokanen sanoo, että lehti palauttaa freelancepalkkiot entiselle tasolleen heti, kun se on mahdollista. Arkistokuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva 

Tekniikan Maailma on ilmoittanut freelancereilleen, että palkkioita leikataan 10–15 prosenttia virusepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi. Alennuksen luvataan olevan tilapäinen. Journalisti kysyi lehden ja Otavanmedian johdolta, miksi palkkioalennukseen päädyttiin. Ulottuuko käytäntö Otavamedian muihin lehtiin ja mitä vaihtoehtoja avustajille jää?

Vastaava päätoimittaja Reijo Ruokanen, millä perustelette freelancepalkkioiden leikkaamisen yksipuolisella ilmoituksella?
”Olemme perustelleet sen jo avustajillemme ihan hyvin ja selkeästi. Taloudellinen tilanteemme koronaviruksen ja yleisen lamaannuksen seurauksena on vaikeutunut huomattavasti ja vaikeutuu edelleen tänä vuonna. Olemme ottaneet käyttöön pitkän liudan säästötoimenpiteitä, joista tämä on yksi. Voin vakuuttaa, että meillä kaikki osallistuvat säästötalkoisiin. Niin freelancerit kuin vakituisetkin. Olemme myös kertoneet, että palautamme avustajapalkkiot entiselle tasolle heti, kun se suinkin on mahdollista.”

Miten määritellään, että tämä poikkeustilanne on ohi?
”Kyllähän se täällä toimituksessa määritellään. Se perustuu täysin meidän ja avustajiemme väliseen luottamukselliseen suhteeseen. He tietävät, että me teemme niin. Pidämme täällä aina lupauksemme.”

TM on erikoislehti ja asiantuntijajulkaisu. Palkkio, joka jutusta freelancerille maksetaan, määrittelee myös sen, miten paljon juttuun on mahdollista käyttää työaikaa. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tilapäisesti tarjoatte lukijoille juttuja 10–15 prosenttia vähemmällä asiantuntemuksella?
”Olipa tyhmä kysymys. Ei tietenkään tarkoita. Ei kannata provosoida nyt siellä. Me alennamme palkkioita, koska meillä on vakavia taloudellisia riskejä edessä ja niskassa jo nyt. Teemme journalismia ihan samalla lailla ja paremminkin kuin aikaisemmin, jotta saamme pidettyä lukijamme ja kasvatettua lukijamääräämme.”

Suomen freelance-journalistit ry julkaisi juuri vuoden 2020 palkkiosuositukset, jotka perustuvat työsuhteisten journalistien keskiansioon. Miten TM:n palkkiot ovat linjassa niiden kanssa?
”En tiedä, koska en ole meidän palkkioitamme koskaan suhteuttanut alan suosituksiin. Meillä on ihan oma palkkiotasomme. Olen monessa monessa lehdessä ollut palkkiotasoja määrittämässä, ja voin sanoa, että maksamme kohtuullisen hyvin. Kuten sanoit, olemme asiantuntijalehti. Meillä juttujen tekeminen vie usein paljon enemmän aikaa kuin ulkopuolelta saattaisi äkkiä päätellä. Meillähän ei juuri ole yleistoimittaja-freelancereita. Pääasiassa avustajamme ovat asiantuntijatasolla aiheeseen perehtyneitä toimittajia tai suoraan alan asiantuntijoita.”

 

Otavamedian julkaisujohtaja Katriina Kaarre kertoo, että palkkioalennus ei ole mediayhtiön linjaama, vaan Tekniikan Maailman oma käytäntö.

Mitä mieltä olet palkkioiden leikkaamisesta yksipuolisella ilmoituksella?
”Tämän vuoden näkymät ovat täysin romahtaneet. Jokainen mediayhtiö on suurissa vaikeuksissa. Haluamme silti pitää avustajasuhteet ennallaan ja palata kriisin jälkeen niihin hyviin käytäntöihin, jotka olivat olemassa.”

Freelancerit, joilla ei ole kollektiivista edunvalvontaa, ovat muutenkin heikoimmassa asemassa. Nyt he joutuvat ottamaan ensimmäisenä näin rajun iskun vastaan. Onko se reilua?
”Sanoisin, että koronaviruksen aiheuttama kriisi on tosi epäreilu kaikkien näkökulmasta. Siihen ei ole mitenkään voinut kukaan varautua. On ollut pakko sopeutua.”

Onko samanlaisia toimia odotettavissa muilla julkaisuilla?
”En sitä tässä vaiheessa kommentoi.”

 

Itsensätyöllistäjien edunvalvonnasta vastaava Journalistiliiton juristi Hannu Hallamaa pitää Tekniikan Maailman ratkaisua erittäin ikävänä, joskaan ei ennenkuulumattomana alalla. Hänen mukaansa freelancerien kanssa pitäisi käydä tässäkin tilanteessa aidot neuvottelut.

Miten suosittelet avustajia menettelemään, jos he kokevat, ettei heillä ole aitoa neuvotteluasemaa?
”Jokaisen avustajan on mietittävä, hyväksyvätkö he yksipuolisen palkkioiden alentamisen vai vaativatko Tekniikan Maailmalta, että perustelut käydään läpi. Mielestäni olisi hyvä myös vaatia kertomaan konkreettisesti, kauanko alennus jatkuu ja missä vaiheessa tilannetta tarkastellaan uudestaan.”

Kun ilmoitus annettiin nyt, milloin se astuu voimaan? Voiko ilmoitusta ennen tilatuista toimeksiannoista laskuttaa normaalisti?
”Näkemykseni on, että ennen ilmoitusta tilatut toimeksiannot laskutetaan aikaisemmin sovitun hintatason mukaan. TM ei voi muuttaa jo sovittujen keikkojen ehtoja. Toivon, että he itse ymmärtävät tämän.”

Voiko kestotoimeksiantojen, kuten vakiopalstojen toimittamisen, sopimusehtoja muuttaa yksipuolisella ilmoituksella?
”Niissä pitäisi olla vähintään pitkä siirtymäaika. Jos joku free on tehnyt vaikkapa viisi vuotta samaa palstaa samalla hinnalla, ehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa lennosta. Silloin pitäisi olla noin puolen vuoden irtisanomisaika. Jos free toteaa, ettei suostu palkkion alennukseen, toimeksiantaja voi sanoa, ettei yhteistyö jatku, mutta irtisanomisaikana mennään vanhoilla ehdoilla. Sen jälkeen neuvotellaan, voidaanko yhteistyötä jatkaa alemmalla hintatasolla vai jatketaanko ollenkaan.”

Jos toimeksiantaja alentaa palkkiota, voidaanko edellyttää, että toimeksiantoon käytetään yhä sama työmäärä?
”Jos maksetaan vähemmän, silloin saadaan vähemmän. Mielestäni toimeksiantaja ei voi edellyttää, että tehdään täsmälleen samantasoinen suoritus kuin aikaisemmin. Jokaisen freelancerin on itse mietittävä, miten palkkiotason tiputtaminen vaikuttaa omiin mahdollisuuksiin satsata juttuihin tai kuviin.”

Jos heikentynyt taloustilanne vaatii avustajabudjettiin kohdistuvia säästöjä, miten toimitusten tulisi mielestäsi freelancerien kanssa asia hoitaa?
”Sen sijaan, että annetaan vain ilmoitus, peräänkuuluttaisin aitoa keskustelevuutta. Jokaiseen freelanceriin, johon asia vaikuttaa, tulisi olla yhteydessä henkilökohtaisesti ja käydä läpi, mikä on tilanne sekä miksi ja miten free-ostoja leikataan.”