Media-ala

Mediakunta erikoisessa tilanteessa – A-lehdet ja Sanoma eivät suostu solmimaan avustajasopimuksia, laskut kuitenkin menevät osin läpi

Mediakunnan toiminnanjohtajan sijainen Johanna Sillanpää toivoo, että Sanoman kanssa löytyisi tapa tehdä yhteistyötä. “Sitten olisi hyvä jatkaa muidenkin mediatalojen kanssa.”

Työosuuskunta Mediakunnalla on ollut ongelmia yhteistyössä A-lehtien ja Sanoman kanssa. 

Mediakunnan toiminnanjohtajan sijainen Johanna Sillanpää kertoo, että A-lehdet ei tee lainkaan avustajasopimuksia osuuskunnan kanssa. A-lehdet on kuitenkin hyväksynyt Mediakunnalta tulevia laskuja. 

Sillanpään mukaan Sanoma puolestaan vasta pohtii linjaansa. Viime kesästä lähtien se ei kuitenkaan ole solminut avustajasopimuksia Mediakunnan kanssa ja hyväksyy vain osan Mediakunnalta tulleista laskuista.  

Mediakunta on Journalistiliiton vuonna 2017 perustama osuuskunta journalisteille ja viestinnän ammattilaisille. Sen jäsenet ovat keikkojen ajan työsuhteessa osuuskuntaan, jolloin jäsenille ei tule yrittäjän velvollisuuksia. Mediakunta hoitaa laskutuksen ja pidättää palkkiosta lakisääteiset työnantajamaksut, esimerkiksi eläkemaksun. Se tuo myös turvaa esimerkiksi oikeustapauksissa ja auttaa jäseniään määrittelemään palkkiotasoa. 

A-lehtien ja Sanoman osalta tämä ei nyt kuitenkaan täysin toteudu. 

 ”Olen harmissani jäsenten puolesta, jotka haluavat hoitaa asiat meidän kauttamme”, Sillanpää sanoo. 

Sillanpää pohtii myös, voiko tilanteella olla vaikutusta työttömyysturvaan. Jos Mediakunnan jäsen ei pysty tekemään kaikkia keikkoja osuuskunnan kautta, katsotaanko hänet työntekijäksi vai yrittäjäksi?  

Normaalisti päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Mediakunnan jäsenet ovat keikkojen ajan työsuhteessa osuuskuntaan, jolloin on Sillanpään mukaan mahdollista mutta ei varmaa, että jäsen olisi oikeutettu työttömyysetuuteen. 

  

Tavallisimmin freelancer solmii avustajasopimuksen suoraan Sanoman tai A-lehtien kanssa. Vaihtoehtoisesti sopimuksen on voinut solmia Mediakunnan tai muun työosuuskunnan kautta, jolloin freelancer on ollut työsuhteessa osuuskuntaan.  

Molemmissa tapauksissa työosuuskunta on ainakin aiemmin voinut hoitaa laskutuksen freelancerin puolesta. 

Sanoman osalta vaikeudet alkoivat viime kesänä, kun Mediakunnan toiminnanjohtaja yritti päivittää yksittäisten jäsenten avustajasopimuksia Mediakunnan nimiin. Tämä ei enää onnistunut, toisin kuin aiemmin. 

Avustajasopimukset halutaan siirtää Mediakunnan nimiin, jotta jäsenet pystyvät hoitamaan kaikki asiansa Mediakunnan kautta. Mediakunta on onnistunut tekemään avustajasopimuksia esimerkiksi yksittäisten lehtien ja viestintäyritysten kanssa.  

Sillanpää aloitti toiminnanjohtajan sijaisena viime marraskuussa. Hän kertoo saaneensa helmikuussa Helsingin Sanomien hallintopäällikkö Jaakko Lähteenmaalta tiedon, että Sanomassa käydään avustajasopimuksia läpi konsernin tasolla ja linjataan käytännöistä tämän vuoden aikana. Selitykseksi hitaaseen toimintaan Sillanpää sai resurssien puutteen. 

Sillanpään tietojen mukaan henkilö, jolla on ennestään avustajasopimus Sanoman kanssa, ei pysty laskuttamaan Mediakunnan kautta. Jos henkilö taas solmii uuden avustajasopimuksen Sanoman kanssa, ainakin joissain tapauksissa Sanoma hyväksyy Mediakunnalta tulleet laskut. 

Tilanne on erikoinen, mutta sitä selvitetään.

”Meille on annettu tieto, että tämä ei ole pysyvä tilanne”, Sillanpää sanoo. 

Hänen käsityksensä on, että Sanoma ei tunne työosuuskuntien toimintaa kovin hyvin ja haluaa nyt selvittää, miten tekijänoikeudet ja niiden hallinnointi onnistuu työosuuskunnan kanssa työskennellessä. Muuta selitystä Sillanpää ei ole saanut. Hän on tyytyväinen, että Sanoma on lähtenyt tarkastelemaan asiaa. 

Jaakko Lähteenmaa kieltäytyi haastattelusta ja totesi, ettei halua kommentoida keskeneräisiä keskusteluja. Hän kirjoitti sähköpostissaan, että Mediakunnan suhteen on uusi tilanne, koska muista alan osuuskunnista poiketen se on työ- eikä laskutusosuuskunta. 

Laskutusosuuskuntaan ei olla työsuhteessa, kuten työosuuskuntaan. 

Mediakunta ei kuitenkaan ole ainoa työosuuskunta. Ainakin työosuuskunta Lilith on pystynyt tekemään sopimuksia Sanoman ja muiden mediatalojen kanssa, Lilithin yhteyspäällikkö Netta Norro kertoo. Sopimiseen on tosin liittynyt myös haasteita. 

  

Viime marraskuussa Mediakunnan tietoon tuli, että A-lehdet ei tee enää avustajasopimuksia osuuskunnan kanssa. A-lehdet uudisti tuolloin avustajasopimuksensa. 

Sillanpään mukaan medialiiketoiminnan johtaja Anna Ruohonen perusteli sähköpostitse päätöstä sillä, että A-lehdet haluaa avustajien allekirjoittavan avustajasopimukset itse, jolloin luovutettavista oikeuksista on yhteisymmärrys. 

Sillanpää toteaa, että tekijänoikeuksista sovitaan myös, jos sopimus tehdään Mediakunnan kanssa. 

”Aina mennään sillä, mitä asiakas haluaa ja mitä meidän jäsen on valmis luovuttamaan ”, Sillanpää sanoo. 

A-lehtien Ruohonen kieltäytyi Journalistin haastattelusta, koska ei kommentoi A-lehtien ja avustajien välisiä asioita julkisesti. 

Sähköpostitse hän totesi, että A-lehdet tekevät avustajasopimukset ja sopivat toimeksiannot suoraan avustajien kanssa.