Journalismi

Laiton uhkaus yleisen syytteen alaiseksi – ministeriö käynnisti lakiuudistuksen

Oikeusministeriössä on käynnistynyt lakihanke vihapuheen hillitsemiseksi. KUVA: Heli Saarela

Oikeusministeriö on käynnistänyt hankkeen rikoslain muuttamiseksi. Jatkossa laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, kun se kohdistuu toiseen hänen työtehtäviensä vuoksi.

Journalisti kertoi lokakuussa 2019, että muutosta ajavat hallituksen ja oikeusministerin lisäksi poliisit ja asianajajat. Myös toimittajat kokevat häirintää. Syksyllä varsinaista hanketta pykälien täsmentämiseksi ei kuitenkaan vielä ollut. Nyt on.

Joulun alla oikeusministeriössä virkamiestyöryhmässä käynnistyneen hankkeen on tarkoitus edetä lausuntokierrokselle ennen kesän lomakautta. Se tarkoittaa, että hallituksen esitys rikoslain muuttamiseksi olisi valmis vuoden 2020 lopussa.

Rikoslain 25 luvun 9 §:ssä säädetään laittoman uhkauksen syyteoikeudesta.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoi Journalistin haastattelussa kesäkuussa 2018, että työtään tekevään toimittajaan kohdistettu laiton uhkaus voitaisiin muuttaa virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Tätä on ajanut myös Journalistiliitto.

Aiemmin Asianajajaliitto ja Poliisihallitus ovat kertoneet haluavansa lakiin myös kirjauksen maalittamisesta. 

Maalittamisella tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jossa henkilöstä tai hänen läheisistään kaivetaan eri lähteistä tietoja ja pyritään niitä eri tavoin hyödyntämällä epäasiallisesti vaikuttamaan kohteen toimintaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman mukaan maalittamiseen puututaan poikkihallinnollisin toimin. Syyteoikeuden laajentamista koskeva hanke on osa hallitusohjelman mukaisia maalittamista koskevia toimenpiteitä. 

Lakihankkeen etenemisestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.