Journalisten

”Jag vet inte vad det här är för spekulationer” – HBL:s chefredaktör Susanna Landor svarar på frågor om SPT

Journalisten har tidigare skrivit om SPT. Nyhetsbyråns kunder är finlandssvenska medier.

HBL:s chefredaktör Susanna Landor och vd:n på HSS Media Niklas Nyberg kommenterar de senaste vändningarna kring SPT:s samarbetsförhandlingar. Det var för en vecka sedan (11.9) som Svensk Presstjänst Ab meddelade att bolaget inleder samarbetsförhandlingar. Samtidigt kom beskedet att Pär Landor avgår som chefredaktör och vd.

Ett mål med förhandlingarna är enligt styrelseordförande Tom Simola att hitta en modell för att vara närvarande i hela Svenskfinland och kunna förmedla nyheter från Nyland, Österbotten och Åboland. Bolaget fokuserar nu på sina tre största kunder: KSF Media, HSS Media och Förlags Ab Sydvästkusten. Tom Simola är vd för Förlags Ab Sydvästkusten som ger ut Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser.

Vad är det då som kunderna vill ha och som de inte får i dag?

Niklas Nyberg, vd på HSS Media, verkar nöjd med dagens utbud och säger att SPT inte behöver ändra så mycket.

”Redaktionen på SPT har ju i huvudsak jobbat för oss tre så det kan hjälpa byrån att fokusera på den biten och att man släpper tanken på att också ha en verksamhet som hittar innehåll eller material till andra kunder.”

Niklas Nyberg säger att det är för tidigt att sia om byråns framtid men har “förhoppningar om att SPT fortsättningsvis kan leverera bra och nyttigt innehåll” till HSS Medias tidningar. 

KSF Media har däremot mer konkreta önskemål, bland annat förhoppningar om att få in mer material från olika områden i Svenskfinland, något som förresten funnits med i Nyhetsbyrån SPT:s plan ända sedan starten för två år sedan.

HBL:s chefredaktör Susanna Landor, finns det något särskilt SPT borde ändra på för att betjäna KSF Media bättre?

”Vi skulle gärna se att nyhetsbyrån fångade upp frågor som är angelägna i andra delar av Svenskfinland. Jag tycker att SPT har jobbat utmärkt bra. Vi ser att artiklarna läses och att de har stort intresse. Men som jag sade tar vi gärna innehåll från andra regioner också, vad det konkret innebär kan jag inte säga i det här skedet.”

När Journalisten för ett år sedan skrev om SPT önskade HBL uttryckligen mer material från Vasa och Åbo. Är det just det att inget hände på ett helt år som ledde till samarbetsförhandlingar?

”Herregud den där frågan. Jag sitter varken i styrelsen eller leder samarbetsförhandlingarna. Vi är två skilda organisationer. Den där frågan är omöjlig att svara på.”

Vilka tankar väckte samarbetsförhandlingarna hos dig?

”Inte vet jag. Jag kan inte gå in på någonting som gäller samarbetsförhandlingarna. Det är som om jag skulle kommentera andra företags samarbetsförhandlingar.”

Niklas Nyberg säger att samarbetsförhandlingar alltid är tråkiga ur de anställdas perspektiv. 

“Men ser vi ur vårt perspektiv som kund, och det är delvis lite tidigt att uttala sig, är  målsättningen att trygga en byrå som kan leverera nyheter från hela Svenskfinland. Jag tror inte att det behöver förändras så jättemycket.”

 

Susanna Landor satt i Svensk Presstjänst Ab:s styrelse fram till våren 2019. Hon var också styrelsemedlem då dåvarande styrelseordförande Patrik Stenvall från HSS Media handplockade Pär Landor till vd-posten i slutet av sommaren 2018. 

Hur kommer det sig att du lämnade styrelsen, Susanna Landor? 

”Ja det var helt enligt den plan som fanns från början.”

Den planen talade du inte om då.

”De (Svensk presstjänst Ab) har nu en kongruent styrelse i och med att det är respektive vd som sitter i styrelsen. De krympte styrelsen och det är i enlighet med bolagets storlek. Det är naturligt.” 

Skulle du ha velat bli kvar?

”Jag vet inte vad det här är för spekulationer.”

Jag bara undrar.

”Men gör du samma juttu om KSF Medias styrelse? Där har ju också hänt saker. Eller Yles styrelse eller … det blir jättekonstiga frågor det här om SPT:s interna angelägenheter.” 

När Journalisten skrev om Nyhetsbyrån SPT hösten 2018 var en av frågorna som behandlades ifall det fanns en jävsproblematik på grund av äktenskapet mellan Pär Landor och Susanna Landor. Då var Susanna Landor både styrelsemedlem och som ansvarig utgivare för KSF Media representerade hon en av nyhetsbyråns största kunder. Då sade Susanna Landor bland annat att hon vare sig såg en jävsproblematik eller att det kan uppstå intressekonflikter.

”SPT:s uppdrag är att serva sina kunder och vi är ju dessutom ägare. SPT:s existens bygger ju naturligtvis på att hålla oss och övriga ägare och kunder nöjda så jag förstår inte varför det skulle vara en intressekonflikt, tvärtom.”

I dag säger Susanna Landor att jävsproblematiken utreddes då och att frågan inte är aktuell längre. 

Ni hann ändå jobba ett år så att Pär Landor var vd och du representerade en av de större kunderna till SPT. Påverkade det jobbet att ni är gifta?

”Den frågan är fullständigt… (Susanna Landor avbryter sig mitt i meningen.) Jag svarar inte på den frågan. Det har varit och farit. Jag vill inte ha den kommentaren med. Det är inte en aktuell fråga över huvud taget.”

Var det en aktuell fråga?

”Jag tittar inte i backspegeln och svarar på spekulativa frågor. Det gör jag faktiskt inte.”

Niklas Nyberg säger att han aldrig upplevde det problematiskt att Nyhetsbyrån SPT:s vd var gift med KSF Medias ansvariga utgivare.

”Jag upplevde att Pär jobbade förutsättningslöst för SPT:s bästa. Vi har haft en bra dialog och jag har aldrig känt att det (äktenskapet) skulle ha verkat i bakgrunden eller att man skulle ha upplevt att man behövt tänka på den saken.”

Var det en överraskning för dig att han valde att lämna SPT?

”Det kan hela tiden hända att någon har något annat på gång. Om han hittat något som känns mer utmanande kan vi inte göra något. Pär har valt att göra så här och det får man ju respektera”, säger Niklas Nyberg.

Susanna Landor vill inte svara på frågan om det för henne var en överraskning att Pär Landor lämnade SPT. 

Journalisten har upprepade gånger försökt nå Pär Landor under veckan som gått, utan resultat.

Torsdagen 19 september öppnade Undervisning- och kulturministeriet ansökan till stödet för tidningar och nätpublikationer som ges ut på de nationella minoritetsspråken. Stödet har varit avgörande för Svensk Presstjänst Ab:s ekonomi. Under tidigare år har ansökningstiden varit på våren och besked om stöd har getts i september.

 
Svensk Presstjänst Ab

Styrelse: Tom Simola (ordf, Förlags Ab Sydvästkusten), Anna Hellerstedt (KSF Media) och Niklas Nyberg (HSS Media).
Är ett helägt dotterbolag Svensk Presstjänst rf.
Svensk Presstjänst rf är en allmännyttig förening som verkar ”för att främja medieverksamhet på svenska i Finland”. Föreningen upprätthåller bland annat tjänsten Mediespråk.
 

Läs mer: 

Rivstart för nya SPT  – byrån söker sin form, (Journalisti 19.10.2018)
Motsvarar SPT:s ansökan om presstöd verkligheten? (Journalisti 19.10.2018)
Endast professor ser jävsproblematik (Journalisti 19.10.2018)
SPT rör om i nyhetsgrytan (Journalisti 20.10.2017)
Inte stort nog för två (Journalisti 20.10.2017)