Käräjäoikeus tietoinen Janitskin-oikeudenkäyntiin liittyvistä turvariskeistä

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa 13. kesäkuuta oikeudenkäynti, jossa Johan Bäckman ja Ilja Janitskin vastaavat syytteisiin muun muassa toimittajiin ja mediaan kohdistuvista rikoksista.

Oikeudenkäyntiin liittyen MV-media on viime viikkojen videolähetyksissään yllyttänyt kannattajiaan mukaan oikeudenkäyntiin ja kyselemään siellä asioita toimittajilta ja yhtenä asianomistajana olevalta Ylen toimittajalta Jessikka Arolta sekä kuvaamaan heitä.

Miten olette varautuneet tähän toimintaan mahdollisesti liittyviin turvallisuusriskeihin, käräjäoikeuden turvallisuudesta vastaava laamanni Tuomas Nurmi?

”Helsingin käräjäoikeus suhtautuu asiakkaiden, yleisön ja henkilökunnan turvallisuuteen vakavasti. Turvallisuudesta vastaa oma henkilöstömme tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Olemme tietoisia, että Janitskinin oikeudenkäynnin turvallisuuteen liittyy erilaisia tekijöitä. Asiaa on hoidettu yhteistyössä poliisin kanssa.”

”On selvää, että asianosaisten tulee voida turvallisesti osallistua oikeudenkäyntiin oikeuspaikalla. Käräjäoikeus tekee asiassa kaiken voitavansa”, Nurmi sanoo.