Nya besked på Nya Åland

Nya Åland fortsätter utkomma som papperstidning fem dagar per vecka trots att man sedan april i år förberett en annan lösning. Det här meddelade Anders Wiklöf och bolagets ledning i går på tisdagen. Tidningens läsare fick läsa nyheten i dagens tidning – på första sidan, i ett brev signerat  ”Anders Wiklöf, ägare”.

Beslutet att fortsätta som femdagars papperstidning är möjligt tack vare att Anders Wiklöf genom ett kapitallån går in med mer pengar i bolaget. Hur stora summor det är frågan om vill ingen uppge i det här skedet.

De senaste vändningarna på Nya Åland har sin bakgrund i ett styrelsebeslut från april i år. Då fattade ledningen beslut om satsa på det digitala och att minska antalet papperstidningar per vecka från fem till tre. Orsaken var ekonomisk, man hade helt enkelt inte råd att fortsätta ge ut en papperstidning fem dagar i veckan.

Under de senaste månaderna har tidningens största ägare Anders Wiklöf, som personligen äger 37 procent av tidningen, i flera repriser sagt att han hellre skulle ha kvar papperstidningen fem dagar per vecka och att tiden inte är mogen för att minska antalet papperstidningar.

Samtidigt har Nya Ålands ledning jobbat med minskade annons- och prenumerationsintäkter och ett allt svårare ekonomiskt läge. Den senaste månaden har ledningen bollat mellan olika mer eller mindre radikala lösningar. Hösten har också visat att alternativet med tre papperstidningar per vecka inte heller skulle ha varit möjligt på grund av ekonomin. Det säger Nya Ålands vd Patrik Ekblom.

Han säger att gårdagens besked kom som en överraskning.

”När jag började (tillträdde som vd i september) fick jag besked om att ägarna inte skulle betala in mer pengar och att vi skulle hitta andra lösningar.”

Också Nya Ålands styrelseordförande Edgar Vikström sade i en intervju för Journalisten (nummer 13/2015) att det inte är ett alternativ att gå till ägaren för att be om mera pengar.

Antagligen behövde ingen heller göra det i slutändan. Anders Wiklöf har upprepade gånger sagt att han vill ha kvar två starka tidningar på Åland eftersom det i grunden är en demokratifråga. I går meddelade Anders Wiklöf därför inför en samlad personal att tidningens ägare, han själv och Föreningen Konstsamfundet, vill att Nya Åland förblir en femdagars tidning på papper. Det blev också klart att Wiklöf skjuter in mer pengar i bolaget. Föreningen Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh säger att Konstsamfundet inte ännu har fattat beslut om ekonomiskt stöd till Nya Åland.

”Jag kommenterar inte nu. Du får återkomma.”

När kan jag återkomma?

”Det kan jag inte kommentera.”

På gårdagens informationsmöte för personalen sade Anders Wiklöf att ägarna som en motprestation för det ekonomiska stödet kräver att kostnaderna minskas.

Vd Patrik Ekblom jobbar nu på att hitta nya sätt att öka intäkterna och minska utgifterna.

”Vi är ganska slimmade redan nu och det krävs en viss personal för att ge ut en papperstidning fem dagar.”

Nya Ålands planer på att personalen skulle gå ner till sex timmars arbetsdag för samma lön är för tillfället slopade.

Nya Ålands huvudförtroendeman Kiki Alberius-Forsman säger att det är synd.

”Det är mycket tryck och vi måste göra något för de anställdas hälsa.”

Kiki Alberius-Forsman beskriver gårdagens möte som känslofyllt.

”Vi är väldigt glada för att vi lever vidare eftersom det under den senaste tiden har det varit mycket oro. Men, den här lösningen är egentligen bara plåster på såren för ett tag.”

Patrik Ekblom, ni har lagt mycket tid och energi på fler digitala lösningar och hade även planer på att bygga upp ett helt nytt sätt att jobba. Hur känns det nu?

”Det känns som om vi tagit ett steg bakåt gällande det digitala. Men, fem dagar papperstidning per vecka varar inte för evigt och förberedelserna vi har gjort gör att vi har tagit ett steg på vägen.”

Hur långsiktig är lösningen?

”Det finns inga löften. Vi lever i nuet.”

Vem bestämmer på Nya Åland, styrelsen eller ägaren?

”Ja, just nu när detta beslut fattades så är det ägaren.”