Alma Aluemediasta irtisanottiin kuusi toimittajaa

Alma Aluemediasta irtisanottiin syyskuussa alkaneiden yt-neuvottelujen tuloksena kuusi toimittajaa. Näistä kolme on Satakunnan Kansasta, kaksi Aluemedian paikallislehdistä ja yksi Aamulehdestä.

Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikön Alma Aluemedian yt-neuvottelut alkoivat syyskuussa. Niiden piirissä oli 500 henkilöä, ja tavoitteena oli henkilöstön vähentäminen 70:llä henkilötyövuodella. Neuvottelujen jälkeen irtisanottiin 19 henkilöä. Lisäksi noin 50 työsuhdetta päättyy eläkkeelle siirtymisen ja muiden järjestelyjen kautta.

Aluemedian maakuntalehtien töitä organisoidaan uudelleen, neljän paikallislehden ilmestymiskertoja vähennetään. Tyrvään Sanomat ja Pyhäjokiseutu muuttuvat kaksipäiväisestä yksipäiväiseksi, Valkeakosken Sanomat viisipäiväisestä kolmepäiväiseksi sekä Raahen Seutu ja Raahelainen kuusipäiväisestä nelipäiväiseksi.

Yt-neuvottelut eivät koskeneet Aluemedian Lapin lehtiä eivätkä paino- ja jakeluyhtiö Alma Manua.

Aluemedian pääluottamusmies Juha Lehtinen sanoo, että yt-neuvottelujen lopputulos oli kohtuullinen.

“Suurilta irtisanomisten määriltä vältyttiin. Kävimme neuvottelut, joissa etsittiin ja löydettiin vaihtoehtoja irtisanomisille. Toki kovasti toimitusten väki vähenee eläke- ja muiden järjestelyjen takia. Siksi on tärkeää, että yhdessä työnantajan kanssa saadaan aikaiseksi sellaiset työtavat ja työvuorot, joiden avulla ihmiset eivät kuormitu vaan jaksavat tehdä työtä aivan uudessa tilanteessa.”

Lehtisen mukaan työntekijöillä on myös huoli, miten lehdet pysyvät laadukkaina, kiinnostavina ja kilpailukykyisinä muutosten jälkeen.

 

LISÄYS: Uutiseen on lisätty pääluottamus Juha Lehtisen lausunto 12.11.2015 kello 15.22