JSN hakee uutta puheenjohtajaa

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hakee neuvostolle uutta puheenjohtajaa neljän vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1. tammikuuta 2016 lähtien.

Tiedotteen mukaan puheenjohtaja johtaa itsenäisesti neljän viikon välein kokoontuvaa 14-jäsenistä neuvostoa, joka käsittelee kanteluja sekä tulkitsee Journalistin ohjeita ja hyvää journalistista tapaa. Hänen odotetaan osallistuvan aktiivisesti julkiseen keskusteluun journalistisesta etiikasta ja median itsesääntelystä. 

Puheenjohtaja seuraa median ja journalistisen etiikan kansainvälistä kehitystä sekä pitää huolen itsesääntelyjärjestelmän toimivuudesta yhdessä kannatusyhdistyksen hallituksen kanssa. 

Tehtävään valittava johtaa JSN:n toimistoa ja vastaa JSN:n taloudesta. Hän raportoi näissä asioissa kannatusyhdistykselle, jonka sihteeriys kuuluu hänen vastuulleen. 

Hakijalta odotetaan media-alan ja sen uusien kehitystrendien tuntemusta, perehtyneisyyttä journalistiseen etiikkaan ja sananvapauskysymyksiin, esiintymisvalmiuksia, kielitaitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yhteistyötaitoja.

JSN on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa. JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. 

Puheenjohtajan haku päättyy 4. syyskuuta.

Lue lisää aiheista: