Liitto

Parhain luottamusihminen

Sinä liiton näkyvin edustaja työpaikalla. Olet henkilö, jota tarvitaan paljon.

Useimmiten merkityksesi nousee esiin hankalissa tilanteissa, kuten muutosneuvotteluissa. Tai silloin, kun apua tarvitaan luotettavalta ihmiseltä, joka tuntee yrityksen toiminnan, työympäristön, työyhteisön ja säännöt.

Kun sovitaan paikallisesti, sinä olet ihminen, joka selvittää työntekijöiden näkemykset. Sinä neuvottelet palkkaerien jakamisesta, työvuoromuutoksista ja muista työpaikkasi erityisistä asioista.


Mainitut tehtävät ovat kuitenkin vain pintaraapaisu siitä, miksi olet tärkeä. Työkaverisi ovat valinneet sinut luottamustehtävään. Kovin moni ei halua tai jaksa vuodesta toiseen edustaa henkilöstöä, usein vieläpä tiukoissa tilanteissa. Saatat olla ainoa, joka on ottanut tehtävän vastaan, mutta jotkut teistä ovat tulleet valituksi vaalilla.

Epäkiitollinen tehtävä on pahimmillaan yhtä puurtamista ja ainaista vääntöä työnantajan kanssa. Silloin tehtäväsi on raskas. Työnantaja ei halua aina kuulla näkemyksiäsi tai ottaa niitä huomioon. Joskus joudut puhumaan ihmiselle, jota rakentavat ehdotuksesi eivät kiinnosta vähääkään.

Toisinkin voi olla. Luottamustehtävässäsi olet todennäköisesti rakentanut hyvät neuvottelusuhteet työnantajan edustajiin. Työnantaja haluaa keskustella kanssasi monenlaisista asioista. Isoista suunnitelmista saatat kuulla jo hieman ennakkoon.

Joskus luottamus syntyy nopeasti, joskus sen rakentamiseen menee aikaa. Näkemyseroista huolimatta olet pystynyt myös tuomaan kantasi esiin. Parhaassa tilanteessa se vaikuttaa työnantajan tekemiin päätöksiin.


Tuet kaikkia liiton jäseniä. Sinun tukenasi on koko edustamiesi ihmisten joukko. Valikoidut luottamusihmiseksi vuodesta toiseen.

Me liiton toimistolla kuulemme sinusta aika ajoin. Soitat laki- ja työehtopäivystykseen joko kysyäksesi neuvoa tai muuten pohtiaksesi vaihtoehtoja. Tuumaushetki asiantuntijan kanssa voi keventää taakkaasi ja jäntevöittää sitä, miten tuot asiasi esiin. Punnitseminen tuo sinulle varmuutta luottamustehtäväsi hoitamiseen.

Liiton tärkeimpiä tehtäviä on tukea luottamusihmisiään ja rivijäseniään. Työelämässä voi joutua odottamattomasti tilanteeseen, jossa työkaveri istuu altavastaajan asemassa keskustelemassa työsuhteen päättämisestä, työsuhteen ehtojen heikentämisestä tai oikeuksiensa toteutumisesta. Usein olet pulaan joutuneen ihmisen ainoa tuki. Näissä tilanteissa on palkitsevinta auttaa ja kuunnella.


Kiitän teitä kaikkia kymmenestä viime vuodesta siirtyessäni vuodenvaihteessa kohti uusia haasteita. On ollut ilo auttaa, tukea, kuunnella ja keskustella. Toivon, että kaikkien liiton jäsenten ja luottamusihmisten työnjohto on fiksua ja osaavaa, ja että ratkaisut ovat rakentavia.

Toivon, että uusi työelämän murros johtaa kohti oikeudenmukaista ja reilua työn johtamista. Toistaiseksi sellaista kehitystä ei ole nähtävissä ainakaan kaikkialla, ja siksi sinä, luottamusihminen, olet korvaamaton.