Journalismi

Lukijoilta: Journalismin akatemia antaa yleläisille eväitä tasa-arvon ja moniäänisyyden lisäämiseen

Riittä Jäälinoja

Toimittaja Susani Mahadura nosti kirjoituksessaan (Journalisti 3/2021) esiin tärkeän ja ajankohtaisen asian, tarpeen tarjota journalisteille tasa-arvokoulutuksia. Meillä Ylessä asiasta on keskusteltu kuluneena talvena paljon.

Ylen journalistinen koulutusorganisaatio Journalismin akatemia on järjestänyt useita koulutuksia, joissa on annettu toimittajille, visuaalisille journalisteille ja muille journalismia tekeville yleläisille eväitä tasa-arvon ja moniäänisyyden lisäämiseksi. Etäaikana koulutukset ovat olleet avoimia myös muissa kuin journalistisissa tehtävissä toimiville. Tasa-arvo ja moniäänisyys ovat itse asiassa olleet suurin teemamme kuluneena talvena. 

Journalismin akatemia on järjestänyt muun muassa työpajoja, joissa olemme kuulleet, mitä moniäänisyys on ja miten journalistien omat etuoikeudet vaikuttavat heidän maailmankuvaansa ja siihen, keitä he kuulevat.

Koulutuksissa olemme pohtineet keinoja lisätä Ylen sisällöissä esiintyvien asiantuntijoiden monimuotoisuutta ja sitä, miten vähemmistöjen edustajat voisivat esiintyä luontevasti kaikenlaisissa rooleissa. Olemme keskustelleet myös siitä, voisimmeko edistää tasa-arvoa laskemalla sisällöissämme esiintyvien ihmisten sukupuolen lisäksi myös muunlaisia taustatekijöitä, kuten etnisyyttä tai vammaisuutta.

Journalismin akatemia on tehnyt yhteistyötä Sukupuolella väliä -hankkeen kanssa ja jakanut tietoa sukupuolten tasa-arvosta journalismissa. Olemme kuulleet luentoja siitä, mitä monimuotoisuus tarkoittaa kuvajournalismissa ja miten tehdä journalismia maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä.

Olemme keskustelleet ja kouluttaneet yleläisiä myös tasa-arvoisesta kielestä. Tuntuu siltä, että asia on monille tärkeä ja tiedon tarve suuri, sillä kielenhuoltajamme saa paljon kyselyjä oikeista termeistä ja nimityksistä.

Keskustelujen ja saamamme palautteen perusteella yleläiset pitävät työtä tasa-arvon ja moniäänisyyden parantamiseksi tärkeänä. Isoon taloon mahtuu erilaisia käsityksiä siitä, mitä moniäänisyys on tai mitä sen pitäisi olla. Me Journalismin akatemiassa pyrimme auttamaan yleläisiä siinä, että osaisimme kuunnella paitsi vähemmistöjen edustajia, myös vanhoja, nuoria, maanviljelijöitä, maahanmuuttajia, yrittäjiä, työttömiä, jne. Tarjoamme keinoja käydä dialogia myös niiden kanssa, joiden kuuleminen voi tuntua vaikealta.  

Ylen yksiköissä tehdään moniäänisyyden lisäämiseksi tällä hetkellä paljon töitä, ja jatkamme sitä myös Journalismin akatemiassa. Koen, että ennen kaikkea on kyse ymmärryksen lisääntymisestä ja ajattelun muutoksesta, joka nivoutuu toivottavasti vähitellen kaikkeen tekemiseemme.

Kirjoittaja on Ylen Journalismin akatemian vastaava tuottaja.