Pääkirjoitus

Lisää lähdesuojaa

Pääkirjoitus.

Korruption ja muiden yhteiskunnallisten epäkohtien paljastamisessa keskeinen toimittajan oikeus lähdesuojaan on turvattava, kun tiedustelulakia laaditaan. Myös ”urkintalaiksi” kutsuttu, nykyistä tarkemman tietoliikenteen valvonnan mahdollistava lakipaketti valmistuu tiettävästi eduskunnan käsiteltäväksi tämän syksyn kuluessa.

Itse asiassa tärkeää olisi vahvistaa lähdesuojaa, laajentaa sitä suojaamaan myös yhteiskunnallisesti merkittävien paljastusten tekijää. Nykyisellään lähdesuoja antaa journalistille oikeuden olla paljastamatta tietolähdettään. Journalistin ohjeiden mukaan journalistilla on oikeus ja velvollisuus salata tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys.

Ruotsissa tietolähteellä on laajat oikeudet ilmoittaa epäkohdista viranomaisille ja medialle. Ruotsissa pelkkä virkamiesasemassa olevan tietolähteen etsiminen on kriminalisoitu, samoin tietolähteeseen kohdistuvat viranomaistoimet.

Tähän suuntaan myös Suomen lainsäädäntöä pitäisi kehittää, jos halutaan vahvistaa epäkohtien julkistamisen kulttuuria. Meillä epäkohtien paljastajan etsintä alkaa usein välittömästi ”ikävien uutisten” julkistamisen tapahduttua. Tämä on omiaan hillitsemään merkittävienkin paljastusten tekemistä. Paljastajaan voidaan myös kohdistaa vastatoimia muun muassa lojaliteettivelvollisuuden perusteella.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n linjaukset tukevat tätä ajatusta: viranhaltijaa tulisi suojella, jos hän paljastaa epäkohtia – häntä ei sovi rankaista merkityksellisen tiedon paljastamisesta.

Tiedustelulain tarkoitus on turvata kansalaisten henkeä ja terveyttä. Tarkoitus on näin kiteytettynä hyvä. Monimuotoisen, yhä enemmän verkkoon tukeutuvan rikollisuuden torjuntaan ja tutkintaan tarvitaan nykyistä parempia työkaluja. Mutta niiden kehittelyssä pitää turvata myös demokraattisen yhteiskunnan terveet periaatteet, kuten journalistien lähdesuoja ja epäkohtien paljastajien oikeusturva.

Journalistiliitto on ehdottanut, että tiedustelulain määräyksillä estettäisiin tiedonhaun tarkoituksellinen kohdistaminen toimituksellisiin sisältöihin. Lakiin olisi myös kirjattava velvoite poistaa tiedonhaussa sellaiset viestit, jotka voivat johtaa lähdesuojan murtamiseen. Näillä eväillä lakipaketti olisi lähdesuojan näkökulmasta sisällöltään kohtuullinen.