Media-ala

Mycket att fixa på KSF Media

”Vi ska vända utvecklingen”, intygade KSF Medias ledning. Men det vände inte. Tvärtom blev nedförsbacken ännu brantare, skriver Lina Laurent.

De hade fått nog – journalisterna vid KSF Media som den 9 maj tågade ut från sin redaktion i en spontan utmarsch. Det hade inte varit något lätt beslut, det såg man i deras ansikten och i deras kroppsspråk. Det här var något de gjorde för att de upplevde att de inte hade andra möjligheter att nå ut med sitt budskap. Innerst inne var budskapet enkelt – lyssna på våra läsare och på oss.

Under de senaste samarbetsförhandlingarna för två år sedan uteblev utmarschen – då fanns det ännu en gnutta hopp. ”Vi ska vända utvecklingen”, intygade ledningen och tillade att anställda som inte vill vara med kan hoppa av. Det har många också gjort.

Men det vände inte. Tvärtom blev nedförsbacken ännu brantare. Ja, det är lätt att efteråt räkna upp allt som gått snett men ingen kan påstå att det varit brist på konstruktiva förslag under de senaste åren. De anställda och framför allt prenumeranterna ifrågasatte det gemensamma innehållet i koncernens tidningar, en förändring som gjorde att de tidigare utpräglade lokaltidningarna fick allt mer riksinnehåll. Dubbelprenumeranter föll bort. Bland andra Staffan Bruun efterlyste en satsning på ett kommersiellt och säljande innehåll men syftade inte på textreklam och advertorials. Han ville se en mer relevant och snabb riksbevakning i Hbl, fler personintervjuer och ultralokal bevakning i lokaltidningarna.

Under åren fanns och finns också digitala satsningar inom KSF Media som, åtminstone från ett utifrånperspektiv, känns märkliga och svåra att tjäna pengar på. Det handlar till exempel om appen Helsinki City Guide, med drygt 100 nedladdningar i Google Play, eller webbportalen Recommend a Refugee som i och för sig har ett gott syfte men frågan är om den har en intjäningsmodell och följs den upp? Appen Faktapp är kul för den vetgiriga gymnasieeleven men var finns pengarna och framför allt – var finns uppföljningen? Senaste uppdatering på appens Facebooksida är från 23 februari.

När KSF Medias tidningar i april rapporterade om bytet av vd var tongångarna positiva. Under sitt första personalinfo sade den nya vd:n Jens Berg att man nu ska förenkla bolagets struktur och ”fokusera på kärnuppdraget som är journalistik och information på svenska”. Dessutom ska Västra Nyland och Östnyland bli uttalat lokala tidningar men utkomma färre dagar. Det kändes som om bolaget i ett slag gjorde en helomvändning och övergav mycket av det man byggt upp under de senaste åren. Allt detta med samma personer i ledningen, minus Barbro Teir.

I en kolumn i Hbl (15 .2) skrev Jens Berg om förändringar:

”Regel nummer ett är givetvis att inte fixa något som inte är sönder. Regel nummer två handlar om att alltid när det är möjligt involvera användarna i förändringsarbetet.”

Den genomgripande kritiken från personalen under de senaste åren har handlat om bland annat brist på kommunikation och transparens, en känsla av konstant kaos på grund av de många förändringarna och en avsaknad av tydliga mål och visioner. De visionerna behövs nu. Det första som måste fixas är förtroendet till läsarna och de anställda.