Journalisten

Journalister är tröga

Mediehusen befinner sig inte i en havererad affärsmodell utan i en havererad verklighetskontakt där affärsmodellen ingår, skriver Dan Lolax.

Om mediehusen inte utvecklas under ekonomiskt sunda tider tvingas de utveckla genom att avveckla då det är kris.

KSF Media säger upp närmare 50 anställda, 30 av dem journalister. KSF är inte ensam om att sparka murvlar. På Yle kan 185 ryka.

Lär vi oss något av detta? Vi journalister framstår trots allt som rätt tröga.

Hur annars förklara att en kår som borde vara i utvecklingens framkant nu finner sig överkörd av den? Vår samlade kritiska massa borde ha varje finger på varje puls som betyder något, men vi nöjer oss med vår egen.

Någon säger kanske att det är cheferna som ska ha koll på utvecklingen. Mediehusens högsta löne­klass ansvarar för affärsmodellen, ja, men det är för enkelt att skylla på cheferna.

Nyckelordet för framgångsrik journalistik har alltid varit ”relevans”. Relevansen handlar om innehåll, form och ekonomi. Journalistiken har en indirekt koppling till ekonomin via den plattform som ser till att innehåll och konsument möts.

Mediehusen befinner sig inte i en havererad affärsmodell utan i en havererad verklighetskontakt där affärsmodellen ingår.

Hur gick det så här? Kanske det har att göra med att journalistens arbetsplats är en svårmanövrerad skuta. Barlasten består av traditioner, hierarkier och, fram till nu, en trygg tillvaro. Det har gjort skutan stabil på hastighetens bekostnad.

Lösningen finns i rekryteringen. Den är grunden för mediehusens utveckling.

Journalistförbundets ännu opublicerade arbetsmarknadsundersökning 2014 visar att 17 procent av förbundets medlemmar har en journalistutbildning på universitetsnivå, medianomerna är kring 10 procent. Resten har annan utbildning.

”Annan utbildning” kommer att behövas, men en journalistutbildning som håller jämna steg med yrket är viktig. Utbildning och yrke utvecklas genom att fördomsfritt hänga med i all annan utveckling.

En rekrytering är ett steg i rätt riktning om en journalist inte definieras av det som sitter i väggarna på den arbetsplats hen kliver in på, utan av den nya kunskap hen för med sig.

 

Skribenten är samhällsreporter på Åbo Underrättelser. Skriver också Nyhetsbloggen.

dan.lolax@fabsy.fi