Liitto

Suuri ja mahtava painosmäärä

”Viime vuosien aikana on Neuvostoliitossa lehtien painosmäärä lisääntynyt”, kehaisee Sanomalehtimiehen numerossa 4/1970 Pravdan kirjapainon johtaja APN-B. Feldman.

Jokainen perhe Neuvostoliitossa tilaa keskimäärin neljää sanoma- tai aikakauslehteä, hän kirjoittaa.

”NL:ssa julkaistaan nykyisin 8 000 sanoma- ja 4 300 aikakauslehteä, joiden yhteinen painosmäärä on 250 miljoonaa kappaletta.”

Suurin osa jutusta koostuu painoprosessin ja -tekniikan esittelystä. NL:ssa oli käytössä 7 000 latomakonetta, joista ”suurta mielenkiintoa ovat herättäneet mallit NA-140 ja N-140”. Lehtien välittäminen onnistuu yhteyskanaaleja pitkin kotimaisten Gazeta-1-koneiden avulla. Jutussa pohditaankin perusteellisesti kuvalennättimen monia etuja matriisiin verrattuna. Gazeta-2 on rakenteilla, ja siitä tulee Gazeta-ykköstäkin nopeampi ja upeampi.

”NL:ssa tullaan rakentamaan uusia ja laajentamaan vanhoja kirjapainoja. Suurta huomiota tullaan kiinnittämään työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseen. Yhdessä tämä kaikki merkitsee maan kehittymistä sosialismista kommunismiin.”