Sananvapaus

Journalistiliiton Tytti Oras: ”Vankeuden uhka johtaa helposti itsesensuuriin”

Journalistiliiton juristi Tytti Oras pitää Helsingin Sanomien toimittajien saamia rikossyytteitä poikkeuksellisen vakavina.

HS:n kahta toimittajaa ja heidän esihenkilöään syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Syytteet liittyvät joulukuussa 2017 Helsingin Sanomissa julkaistuun artikkeliin puolustusvoimien viestikoekeskuksen toiminnasta.

Rikoslain mukaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta voi saada jopa neljä vuotta vankeutta.

”Vankeusrangaistuksen uhka voi helposti johtaa itsesensuuriin, ja siten vaarantaa yleisön oikeuden saada tietoa”, Oras sanoo.

Oraksen mukaan asiaan liittyvä lainsäännös on vanha.

”Sitä ei ole juurikaan pohdittu esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen nykyisen käytännön valossa. Suomen säännös on myös tiukempi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.”

Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi sanoo, että tapauksessa ei ole kyse vain juridisesta asiasta.

”Tämä on mitä suurimmassa määrin hyvin emotionaalinen ja myös ammatillinen asia. Luulen, että syytteiden nostamisen jälkeen koko suomalainen mediakenttä noin laajemminkin alkaa ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta tässä on kysymys.”

Niemi ihmettelee, miksi syyttäjä nosti syytteet rivitoimittajia ja keskiportaan esihenkilöä vastaan ja jätti hänet syytteiden ulkopuolelle.

”Lähtökohtaisesti päätoimittaja on vastuussa kaikesta julkaistusta oikeudellisesti enkä minä ollut missään vaiheessa luopunut päätoimittajan vastuusta. Minulle kuuluu vastuu siitä, mitä on julkaistu. On ilmiselvää, ettei yksikään toimittaja julkaise mitään tällaista ja turvallisuussalaisuuden paljastaminen on julkaisutoimintaa. Meillä toimittajat tekevät työtään, eivät he julkaise tai yritä julkaista, vaan se vastuu on muualla”, Niemi sanoo.

Tytti Oras toteaa, että vaikka media-alalla on pitkään korostettu päätoimittajan sisällöllistä vastuuta, tuomioita on annettu myös juttuja tehneille toimittajille. Viestikoekeskus-tapausta vastaavasta rikosasiasta ei ole ennakkotapausta, mutta Oras muistuttaa, että lain mukaan jutun tekijäkin on rikosoikeudellisessa vastuussa jutun sisällöstä.

”Jokainen on aina vastuussa omista teoistaan oli hän sitten toimittaja, julkaisupäätöksen tekijä tai päätoimittaja. Päätoimittaja ei siis kanna kaikkea rikosoikeudellista vastuuta toimittajan puolesta. Sen sijaan he molemmat voivat saada tuomion, mikäli ovat molemmat osallistuneet rikoksen tekemiseen esimerkiksi toinen kirjoittajana ja toinen julkaisupäätöksen tekijänä”, Oras sanoo.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

12 § Rikoksen tekijän ja osallisen vastuu
Yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta vastaa se, jota rikoslain (39/1889) mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena.

13 § Päätoimittajarikkomus
Jos vastaava toimittaja tahallaan tai huolimattomuudesta olennaisesti laiminlyö toimitustyön johtamis- ja valvontavelvollisuutensa siten, että laiminlyönti on omiaan myötävaikuttamaan yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvan rikoksen toteutumiseen, hänet on tuomittava, jos tällainen rikos tehdään eikä häntä ole pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena, päätoimittajarikkomuksesta sakkoon.