Journalisten

Sportjournalistikens OS-apparatur står still i väntan på besked

När maj närmar sig sitt slut är det fortfarande inte säkert om huruvida OS i Tokyo ordnas eller inte. För sportjournalisterna, och dem som sitter med sändningstekniskt ansvar, är situationen utmanande.

”OS är i normala förhållande ett oändligt pussel. Förväntningen är att Yle hårdbevakar finländska idrottare, men vi vet aldrig på förväg hur de avancerar i tävlingen. Det brukar betyda att man hela tiden måste ha beredskap för allt och sedan gissa vägen framåt”, säger Johan Portin, sportchef på Svenska Yle och involverad i Yles planeringsgrupp.

Nu har pandemin medfört en helt ny skruv på det logistiskt sett gigantiska evenemanget. Hela Yle behöver, likt andra mediebolag, planera allting från personalstyrka till sändningsteknik och det görs nu utan vetskap om OS ens blir av.

Enligt planen borde tävlingarna äga rum mellan 23 juli och 8 augusti, men en färsk opinionsmätning visade att 59 procent av japanerna vill avblåsa det hela på grund av pandemin. Den internationella olympiska kommittén har låtit vänta på besked och Portin konstaterar att det enda säkra beslutet skulle vara att OS ställs in igen.

”Bestämmer IOK att OS äger rum, så finns ingen garanti för att det inte blir avblåst så sent som två veckor innan. Pandemin är oförutsägbar, men vi måste börja sätta igång det konkreta arbetet.”

I Böle lastas redan den teknikcontainer, som ska skeppas till Tokyo havsvägen. Den borde starta snart, men med ett uppskjutet teknikkrävande kommunalval försenas starten något. I värsta fall kan det gå så att containern redan är på väg när det kommer ett beslut om att OS ställs in.

”Om OS blir av, vilket det också finns en stark opinion för, så är det ju inte en normal bevakning som kommer att bli aktuell. En massa ställen är stängda och det är hårda restriktioner för de väldiga mängder människor som ska vara på plats. En annan utmaning är att ordna sändningarna på hemmaplan så att säkerhetsarrangemangen fungerar.”

Portin konstaterar att sportjournalister är ett flexibelt släkte. Men det börjar tära på då ingen vet någonting och alla måste vara beredda på allt.

”På Svenska Yle har vi planerat för sex personer i Japan, men än så länge vet ingen om alla, några färre eller ingen alls verkligen åker iväg i juli. Ett besked av IOK skulle vara ganska välkommet.”