Journalismi

Talouspolitiikasta keskustellaan yksipuolisesti

Toimittajien mielestä median moniäänisyyden ihanne ei toteudu nykyisessä talouspoliittisessa keskustelussa.

Tämä selviää uudesta tutkimuksesta Asiantuntijoita vai asiansa ajajia? Suomalaisten toimittajien näkemyksiä talouspolitiikan asiantuntijuudesta, jossa viestinnän tutkija Timo Harjuniemi analysoi talouspolitiikan parissa työskentelevien journalistien suhdetta työhönsä ja asiantuntijuuteen. Tutkimuksen aineistona on käytetty yhdeksäätoista teemahaastattelua sekä pientä kyselyä, johon vastasi 42 toimittajaa.

Talouspolitiikan journalistit pitävät tutkimuksen mukaan tärkeimpinä tehtävinään faktojen välittämistä, analyysien laatimista ja valtaapitävien vahtimista. Toimittajat haluavat muistuttaa yleisöä siitä, että talous ei ole luonnonlaki vaan perustuu poliittisille päätöksille.

Toimittajien mukaan suomalainen talouspoliittinen keskustelu on enimmäkseen asiantuntevaa. Useimmat toimittajat luottavat taloustieteellisiin tutkimuslaitoksiin ja päätöksenteon ytimessä oleviin instituutioihin. Haastatellut kehuivat etenkin Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön virkamiesten ammattimaisuutta.

Monet journalistit kuitenkin pitävät talouspoliittista keskustelua liian yksiäänisenä. Mediassa kiertää pieni, vakiintunut asiantuntijoiden joukko, eikä tuoreille näkökulmille liikene tilaa. Toimittajat haluaisivat keskusteluun mukaan enemmän yliopistotutkijoita. Poliitikoilta toimittajat toivovat rohkeutta haastaa valtiovarainministeriön ajattelua.

Laadukkaan talouspoliittisen uutisoinnin esteenä nähdään toimitusten resurssipula.

Haastateltujen toimittajien mukaan talouspolitiikka on murroksessa. Valtiot ja keskuspankit ovat ottaneet vetovastuun talouskriisien keskellä. Elvytyspolitiikan vuoksi julkisen velan merkitys on muuttunut. Tilanne pakottaa toimittajatkin ajattelemaan taloutta uudella tavalla.

Tutkimusraportin voit lukea tästä.