Tutkittua

Tutkittua: Lohkoketjuteknologiaa on käsitelty mediassa monipuolisesti

Lohkoketjuteknologia on yhteiskunnallisesti tärkeä mutta abstrakti ilmiö. Suomalainen media on kuitenkin onnistunut esittelemään sitä monista näkökulmista ja edistänyt näin demokraattista keskustelua.

Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jota varten Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän tutkijat selvittivät, miten lohkoketjun ja kryptovaluutta bitcoinin toimintaa on selitetty lehdissä ja millaisia merkityksiä ilmiöön on liitetty. Tutkimus julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

Aineistoksi valittiin 292 artikkelia Taloussanomista, Kauppalehdestä, Tivistä, Helsingin Sanomista ja DigiTodaysta aikaväliltä 2015 – 2018.

Tutkittuna ajanjaksona aihe nousi otsikoihin useimmiten bitcoinin innoittamana, mutta lehdissä käsiteltiin paljon myös kryptovaluutan mahdollistavaa lohkoketjuteknologiaa. Etenkin Kauppalehti lähestyi lohkoketjua valuutan kautta, kun taas Tivi keskittyi teknologiseen puoleen.

Bitcoinin korostuminen on ymmärrettävää, sillä toimittajien haasteena on ollut keksiä, kuinka uuden ilmiön voisi “merkityksellistää” niin, että se sitoutuu lukijan kokemuksiin ja tietopohjaan. Käsite “lohkoketju” ei tarkoita useimmille lukijoille mitään. Bitcoinista on helpompaa tehdä ymmärrettävä. Jo yksi sana, kuten “digiraha”, riittää kertomaan lukijalle kryptovaluutasta jotakin olennaista.

Tutkijat korostavat, miten tärkeää lehdistön on auttaa kansalaisia ymmärtämään uusien teknologioiden yhteiskunnallista merkitystä. Jos tässä tehtävässä ei onnistuta, tavalliset kansalaiset syrjäytyvät teknologian sääntelyä koskevasta demokraattisesta keskustelusta.

Aineiston perusteella suomalainen lehdistö on pohjustanut lohkoketjua koskevaa yhteiskunnallista keskustelua melko monipuolisesti. Uutisointia ei ole hallinnut vain tietty eturyhmä, vaan ilmiön merkitystä on käsitelty ainakin teknologian, rahoitusalan, juridiikan ja liiketoiminnan kannalta.